Duminica a XXXII a – A - 2017

Ne apropiem de încheierea Anului bisericesc. Lecturile liturgice din această duminică ne invită la veghe şi aşteptare, pentru că Domnul este aproape şi vrea să fie primit cu inimi pregătite. Vom cânta la Psalmul responsorial: „Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te caut dis-de-dimineaţă. Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu, ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă” (Ps 62/63). La începutul sfintei Liturghii, cu privirea îndreptată spre Dumnezeu, spunem: „Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne; pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!” (cf. Ps 87/88,3 Ant. la intrare).

Evanghelia propune parabola lui Isus despre cele zece fecioare. Pentru noi este glasul acela care zice: „Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!” (cf. Mt 25,1-13). Avem acum prilejul să ne interesăm de mijloacele necesare pentru primirea Domnului care vine. E nevoie să alimentăm candelele cu untdelemnul credinţei şi al iubirii, să le aprindem şi să ieşim în întâmpinarea lui. Acesta este un gând înţelept pentru toţi iar cei care caută înţelepciunea o găsesc (cf. Înţ 6,12-16 prima lectură). Altminteri cădem în deznădejde. Cu darul înţelepciunii de sus mergem cu bucurie, încă de acum, în întâmpinarea Domnului. „Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el” (cf. 1Tes 4,13-18 lectura a doua).

De altfel luna noiembrie este dedicată pomenirii tuturor credincioşilor răposaţi. Apostolul Paul însufleţeşte credinţa celor care plâng pe cei morţi, îndemnându-i să nu o fie ca unii ce nu au speranţă. Vrednic de crezare este cuvântul acesta: dacă murim împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El. Aceasta este noutatea esenţială a morţii creştine: prin Botez, creştinul este în mod sacramental „mort împreună cu Cristos” pentru a trăi o viaţă nouă de înviere cu Cristos.

Tuturor, o duminică binecuvântată. Lăudat să fie Isus Cristos!

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com