DUMINICA I DIN ADVENT - 2017

Am început timpul Adventului, drumul spre ieslea din Betleem, pentru a-L afla la Crăciun, în ieslea sărăcăcioasă pe Pruncul divin. Advent înseamnă venire, prin urmare ne pregătim și pentru întâmpinarea lui Cristos în ziua venirii și manifestării sale glorioase de la sfârşitul veacurilor.
Am aşezat pe treptele altarului TRUNCHIUL LUI IESE, din care va ieşi o mlădiţă şi un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui. Se va odihni peste el Duhul Domnului: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul ştiinţei şi al fricii de Domnul. În fiecare sâmbătă seara vom aprinde câte una din cele patru lumânări pentru a arăta trecerea timpului şi apropierea Crăciunului prin creşterea luminii.
Suntem chemaţi cu toţii în Advent să ne intensificăm rugăciunea şi să fim mai atenţi la cei de lângă noi prin fapte de iubire. Vă rugăm ca din fiecare familie să fie cineva prezent la Sfânta Liturghie şi fiecare să îşi ia un angajament serios pe care să-l trăiască în acest Advent.

Miercuri, 6 decembrie celebrăm memoria liturgică a Sf. Nicolae. În această zi, la ora 11.00 suntem invitați la Hramul Parohiei Sf. Nicolae din Centru.

Vineri, 8 decembrie avem sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri. Este sărbătoare de poruncă și vom celebra Sfintele Liturghii, dimineața la 9.00 și 10.30 și seara la ora 18.00. La Iași vor avea loc sfințiri de diaconi, printre cei 15 candidați numărându-se și doi studenți din Parohia din Centru, Răzvan Iacob și Robert Budău.

Duminica viitoare colecta va fi destinată copiilor de care se îngrijeşte Caritas-ul diecezei noastre.

La ieșirea din biserică, grupurile parohiei noastre, vă pun la dispoziție tradiționalele coronițe de Advent. Suma adunată va fi destinată activităților asociaților care au pregătit aceste articole.

Vă reamintim și de calendarele pentru 2018, de cele tradiționale de la Iași, cele personalizate din parohie și cele mici – 5 pâini de orz.

A sosit și ultimul număr al Mesagerului sf. Anton, cu calendarul pe 2018. Cei care doresc sa își reînnoiască abonamentele la publicațiile presei catolice o mai pot face încă la biroul parohial.

ADVENT BINECUVÂNTAT!

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com