Arhivă lunară noiembrie 2020

Administrator PFIB deAdministrator PFIB

DUMINICA I DIN ADVENT – 2020

DUMINICA I DIN ADVENT – 2020

 1. Am început timpul Adventului, drumul spre ieslea din Betleem pentru a-L afla la Crăciun în ieslea sărăcăcioasă pe Pruncul divin. Advent înseamnă venire, prin urmare ne pregătim și pentru întâmpinarea lui Cristos în ziua venirii și manifestării sale glorioase de la sfârşitul veacurilor.
  Am aşezat pe treptele altarului patru coronițe de Advent cu cele patru lumânări. În fiecare sâmbătă seara vom aprinde câte o lumânare pentru a arăta trecerea timpului şi apropierea Crăciunului prin creşterea luminii. Suntem chemaţi cu toţii în Advent să ne intensificăm rugăciunea şi să fim mai atenţi la cei de lângă noi prin fapte de iubire.
  În recenta Scrisoare Pastorală de început de nou an liturgic episcopul Iosif ne scrie: „Împreună pe calea speranței” – este mottoul, îndemnul și tema de care ne vom lăsa călăuziți în noul an liturgic 2020-2021. Sunt profund conștient că viața de credință a Bisericii noastre locale de Iași, a comunităților noastre și a fiecărui credincios în parte, are nevoie, mai ales în această perioadă de „convalescență”, să fie susținută și alimentată.
  … A merge împreună înseamnă a ne simți toți în aceeași barcă, „cu toții fragili și dezorientați, dar în același timp importanți și necesari, cu toții chemați să vâslim împreună, având nevoie de a ne susține unii pe alții”. Înseamnă a ne simți parte din marea familie a lui Dumnezeu, copii ai aceluiași Tată și frați între noi; a ne lăsa conduși de Duhul Sfânt pentru a ne implica nu doar pentru binele nostru, ci și al fraților noștri, mai ales în favoarea celor vulnerabili sau lipsiți de apărare. Înseamnă a arăta că ne pasă și că Evanghelia nu este doar o carte menită să fie citită, ci mai ales trăită.
  A deschide drumuri de speranță înseamnă a crede că dincolo de ceea ce experimentăm, de ceea ce ni se întâmplă nouă sau celor din jurul nostru, se află o semnificație, capabilă să dea un rost la toate acestea. Înseamnă a privi mereu dincolo de ceea ce vedem și trăim; – a crede că soarele există, chiar și atunci când este acoperit de nori întunecați; – a crede că ziua există, deși încă este noapte și întunericul acoperă pământul.
  Înseamnă a crede că există o rază de lumină, un sens profund, chiar și în mijlocul situațiilor celor mai neplăcute pe care le experimentăm. Nu înseamnă doar optimism sau iluzii trecătoare, de genul „totul va fi bine”. Înseamnă a crede că viața și istoria sunt în mâinile lui Dumnezeu, care depășește raționamentele, statisticile și calculele noastre pur umane.
  În această perioadă marcată de teamă și dificultăți medicale, economice, afective, relaționale, credința noastră creștină ne poate oferi, alături de un puternic sentiment de fraternitate și solidaritate, o orientare și un sens care să ne ajute să privim dincolo de lucruri și evenimente, pentru a descoperi iubirea lui Dumnezeu, care nu dezamăgește niciodată̆.”
  Idragi credincioși, Vă îndemnăm ca în acest timp forte al anului să ne întâlnim zilnic dacă se poate la Sf. Liturghie pentru a ne lăsa călăuziți și întăriți de Cuvântul și Trupul lui Cristos.
 2. Astăzi începem Novena de pregătire la sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri. În fiecare sară, după sf. Rozariu vom face rugăciunile prescrise.
 3. Duminica viitoare, 6 decembrie, a II a din Advent este și memoria liturgică a Sf. Nicolae. În această zi, la ora 11.00 se va celebra Hramul Parohiei Sf. Nicolae din Centru.
 4. Tot Duminica viitoare, la Sfânta Liturghie de la ora 11.00 va avea loc Adeziunea membrilor Acțiunii Catolice parohiale.
 5. De asemenea, Duminica viitoare colecta va fi destinată copiilor din Centrul de plasament „Sf. Iosif” din Iași, program social al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași și din Centrul de plasament de tip rezidențial Sfânta Maria din Barați (BC), program social administrat de Surorile Oblate Asumpţioniste.
 6. În această săptămâna avem și zile importante: luni, 30 nov. avem sărbătoarea Sf. Andrei, marți 1 dec. este ziua națională a României iar vineri, avem prima vineri din lună cu devoțiunea către PS Inimă a lui Isus. Vă anunțăm că pentru spovada de Crăciun, vom merge la bolnavi, vineri, 18 dec.
 7. Pentru a intra mai bine în atmosfera Adventului, la ieșirea din biserică, v-am pus la dispoziție tradiționalele coronițe de Advent pe care le puteți achiziționa.
 8. Vă reamintim și de calendarele pentru 2021, cele tradiționale de la Iași și cele personalizate de parohia noastră.
 9. A sosit și ultimul număr al Mesagerului sf. Anton, cu calendarul pe 2021. Cei care doresc să își reînnoiască abonamentele la publicațiile presei catolice o mai pot face încă la biroul parohial.
  ADVENT BINECUVÂNTAT
Administrator PFIB deAdministrator PFIB

Anunțuri – CRISTOS REGE 2020

Anunțuri – CRISTOS REGE 2020

 1. Duminica viitoare, începem timpul sfânt al Adventului, timp de pregătire pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului.
 2. La ieșirea din biserică, (sau la biroul parohial) puteți achiziționa calendarul editat de parohia noastră, pentru anul 2020 precum și calendarul clasic de la Presa Bună. De asemenea, cei care doresc sa își reînnoiască abonamentele la publicațiile presei catolice o mai pot face încă la biroul parohial.
 3. Vă rugăm să nu pierdeți ocazia de a petrece astăzi o oră cu Isus Euharisticul, expus pe sfântul Altar, între orele 12.00 – 17.00.
 4. După cum v-am anunțat, astăzi, de sărbătoarea Cristos Rege se organizează colecta specială pentru seminarul diecezan. Vă mulțumim pentru contribuție.

Dragi Credincioși!
O dată cu sărbătoarea Cristos, Regele Universului, se încheie și anul bisericesc…, Anul liturgic – 2020, un an pe care l-am parcurs în condiții cu totul speciale. Această ultimă duminică a Anului Liturgic este o ocazie bună de a face o mică sinteză a anului care a trecut și să privim cu credință și mult realism spre ceea ce ne așteaptă. Prin aceasta dorim să ne alimentăm speranța, și să ne întărim credința în iubirea providențială a lui Dumnezeu.
Știm foarte bine că anul bisericesc se deosebește de anul civil, calendaristic. Făcând referință la sensul anului liturgic, constituția despre Sfânta Liturghie, Sacrosanctum Concilium, notează: „Sfânta Maică Biserică socotește de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră, în anumite zile din cursul anului, opera mântuitoare a Mirelui său divin… Ea parcurge în ciclul anual, întregul mister al lui Cristos, de la întrupare și naștere până la Înălțare, la ziua Rusaliilor și până la așteptarea fericitei speranțe și a venirii Domnului.”(SC102). Prin retrăirea în acest mod a evenimentelor mântuirii, viața noastră de credință devine mai vie, oferindu-ne trăiri spirituale profunde. Practicile religioase de peste an ne poartă spre îmbogățirea spirituală, care ne inspiră către izvoarele reconcilierii și ale înnoirii.
Anul trecut, pe vremea aceasta, ne făceam planuri pastorale frumoase și îndrăznețe; ne gândeam la pregătirea sărbătorilor principale, a hramului comunității, la celebrarea sfintelor sacramente și ale tuturor practicilor noastre devoționale în ritmul obișnuit…, dar, pandemia de covid 19 provocată de coronavirus, răspândindu-se rapid pe tot globul, a impus pe neașteptate o anulare a majorității inițiativelor și activităților prevăzute. Ne-am văzut în situația de a renunța la aproape toate planurile noastre inițiale, în timp ce am fost nevoiți să experimentăm tensiunile și suferințele provocate de carantină și izolare.
Să ne gândim doar la frumoasele noastre sărbători, la triduumul pascal, sau la hramul parohiei; au fost sărbători în care am celebrat sfintele liturghii singuri, cu bisericile goale și fără prezența fizică a credincioșilor. După încetarea stării de urgență, ne-am străduit mereu să clădim și să întărim comuniunea între noi, cu prilejul diferitelor întâlniri ocazionale. În mod timid am reluat viața noastră de credință dar a trebuit să învățăm regulile care ne-au fost impuse prin păstrarea distanței de siguranță și acoperirea feței cu mască, toate acestea ducând parcă la încețoșarea relațiilor dintre noi. Ne-am trezit dintr-o dată privați de bucuria întâlnirilor cu copiii și tinerii, cu logodnicii și familiile lor…, privați de bucuria fețelor zâmbitoare, a îmbrățișărilor și a apropierii atât de necesare în relații interumane normale.

I C, Aceste schimbări radicale ne-au afectat foarte mult atât ritmul vieții spirituale (prin împiedicarea de a participa la celebrările comune și la sacramente) dar și viața socială (educația, sănătatea, economia)…însă, așa cum am mai amintit în diferite ocazii, e necesar să nu ne pierdem în micile detalii ci să privim dincolo de ele încercând să învățăm din toate și să acceptăm voința lui Dumnezeu.
Îmi vin în minte cuvintele papei Francisc, rostite sub un cer plumburiu în seara zilei de 27 martie 2020, în Piața Sfântul Petru goală și rece: – „De săptămâni pare că s-a lăsat seara. Un întuneric dens s-a adunat asupra Piețelor noastre, a străzilor și a orașelor; a pus stăpânire pe viețile noastre… Am fost luați prin surprindere de o furtună neașteptată și înfuriată. Ne-am dat seama că ne găsim în aceeași barcă, cu toții fragili și dezorientați, dar în același timp importanți și necesari, cu toții chemați să vâslim împreună … „ Prin aceste cuvinte Sfântul Părinte nu dorește să conducă lumea către întunericul nopții, ci ne călăuzește către lumina dătătoare de speranță, care aduce vindecare și siguranță, prin unicul Isus Cristos. „De ce sunteţi fricoşi? Încă nu aveţi credinţă?”(Mc 4, 40) – i-a întrebat Isus pe discipolii săi cuprinși de frică în barca ce se zbătea pe valuri. Prin această întrebare, Isus nu dorește să obțină un răspuns oarecare de moment. El vine cu soluția așteptată de ucenicii aflați într-o situație de criză. „Domnul ne interpelează și, în mijlocul furtunii noastre, ne invită să redeșteptăm și să activăm solidaritatea și speranța … Avem o ancoră: în crucea sa am fost salvați.! – concludea papa Francisc în amintitul discurs.
În această perioada de criză prin care trecem, solemnitatea Cristos, Regele Universului ne amintește și de numeroasele umbre ale vieții noastre cu care deseori ne familiarizăm ușor. Am putut constata că prea ușor renunțăm la ierarhia valorilor divine și tradiționale, în care am crezut și cu care am crescut! De multe ori clasificăm și stabilim noi priorități, trecând cu ușurință peste ordinea pe care Creatorul a lăsat-o ca amprentă a imaginii Sale în această lume. Câte semne nu putem identifica în această lume despre omul, care pretinzându-se regizor atotputernic al întregii lumi, lasă în urma sa dezordine și distrugere, în timp ce se simte tot mai mult părăsit în umbra pericolelor care îl pândesc.
Da, ..Isus ne amintește din nou că El este Regele nostru și Regele Universului. Un bun soldat al Lui nu va depune niciodată armele! Pandemia ne-a mai amăgit uneori că e mai comod să stai în spatele frontului, cu brațele lăsate: ”Părinte, nu am mai venit la biserică, din teamă…, din precauție!” A fost și recomandarea noastră constantă ca persoanele mai fragile și vulnerabile să rămână în casă și să se protejeze…, evitând astfel și alte aglomerații; dar dacă nu nu ai fost la biserică înseamnă că nu ai fost nici la școală, nici la muncă și nici la super market!

În analiza noastră cu gândul la viitor, să ne gândim cu sinceritate și la acest aspect: am reușit noi să transform singurătatea impusă, izolarea față cei dragi, prieteni, cunoscuți, în prilej de aprofundare a legăturii mele personale cu Cristos, regele universului? Știm că în perioada de izolare în multe familii s-au constituit adevărate altare și lăcașuri de rugăciune și s-au urmărit transmisiile sfintelor liturghii cu multă pietate.
Dragi părinți, într-adevăr familia este și rămâne prima și mica biserică, …locul unde se modelează omul și creștinul. Părinții sunt primii educatori și evanghelizatori ai copiilor. Este o mare onoare pentru voi dar și o responsabilitate pe care v-ați asumat-o …”de a-i crește în legea lui Cristos și a Bisericii… pentru ca respectând poruncile, să învețe a-l iubi pe Dumnezeu și pe aproapele după exemplul lui Cristos.” …desigur, vă amintiți de această promisiune făcută la Botez.
Pentru anul 2021 avem programat Administrarea Sf. Mir; Am încheiat înscrierile dar după registrele noastre ar mai fi persoane care nu s-au prezentat. Din păcate, consider că nu mai e cazul să insistăm! Și acest sacrament este ”al credinței” și trebuie cerut de candidat, …nu impus și nici condiționat de părinți sau păstori…
Dragi credincioși, acestea sunt provocările pandemiei! Ne pregătim și pentru Noul An Liturgic cu spirit de credință și sacrificiu. Vă îndemn să nu obosim în așteptare, și să nu cedați acelor pericole, care în aceste timpuri grele, deseori în mod perfid, prin ispita comodității, contribuie la degradarea relațiilor noastre și la slăbirea comunității. Trebuie să conștientizăm mai degrabă faptul, că omenirea întreagă trăiește un timp al luptei. Unii duc această luptă împotriva virusului, inamicul necunoscut, pentru a-i salva pe cei grav bolnavi. Alții luptă pentru prevenirea răspândirii pandemiei, pentru a reduce efectele devastatoare ale acesteia în viața multor oameni. Alții luptă pentru supraviețuire în economie, în aproviziionare, în educație. Dar există și unii, care nu fac altceva, decât să caute țapi ispășitori, care se ghidează după propriile idei și scenarii, învinuind pe toată lumea pentru răspândirea virusului, inclusiv pe preoți și poporul credincios din biserici.
„Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale. Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii:… va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.”(Mt 25, 31) – citim în evanghelia solemnității Cristos Rege. – Actul justiției indică aici și acum spre importanța responsabilității asumate, care în timpul situațiilor de criză cu probleme majore în întreaga lume, trebuie să se manifeste accentuat în mărturia statornică a omului creștin.
În programul pentru noul an trebuie să redescoperim răspunderea ce izvorăște din misiunea creștină pe care o avem, care dincolo de false teorii, trebuie să ne conducă la faptele de frățietate, solidaritate și susținere reciprocă. În vremuri extraordinare, trebuie să ne adaptăm viața la reguli extraordinare – a afirmat un oficial, la anunțarea noilor măsuri de restricție. Pentru noi, aceasta trebuie să însemne, că în vremuri extraordinare trebuie să se manifeste în mod extraordinar iubirea reciprocă. Gesturi mici pentru exprimarea apropierii sufletești, renunțări fără răzvrătire, servicii mai mici sau mai mari aduse celorlalți în transmiterea mesajului de speranță: toate acestea se transformă în virtuțile celor care stau la dreapta Fiului Omului, atunci când, și în timpul încercărilor, rămânem în planul lui Dumnezeu.
Tuturor, o duminică binecuvântată,

Lăudat să fie Isus Cristos

Administrator PFIB deAdministrator PFIB

Duminica a XXXIII a – 2020

Duminica a XXXIII a – 2020

Duminica viitoare celebrăm Sărbătoarea CRISTOS – Regele Universului. După sf. Liturghie de la ora 11.00 se va face Expunerea Sf. Sacrament pentru Adorația continuă până la Sf. Liturghie de la ora 17.00. Vă rugăm ca în acest interval orar să vă faceți timp și să petreceți câteva minute în adorație în fața lui Cristos – Regele nostru.
După expunerea Sf. Sacrament și adorația comunității, programul va fi coordonat de următoarele grupuri:

13 -14 – persoanele consacrate
14 – 15 – copiii
15 – 16 – grupurile parohiale (AC, Magnificat, Terțiarii sf. Francisc, etc)
16 – 17 – tinerii

De asemenea, vă reamintim că în sărbătoarea Cristos Rege, în toată dieceza se organizează colecta specială pentru Seminarul diecezan.

Vă rugăm să treceți pe la biroul parohial pentru reînnoirea abonamentelor. Detalii despre publicații și costul abonamentelor puteți găsii și la avizier. Plata lor se va putea achita și ulterior.