Fericitul Ieremia Valahul – Rugaciuni

Fericitul Ieremia, Valahul

Fericitul Ieremia

Rugãciuni

Novenã la fericitul Ieremia

Celebrare specialã (luni şi vineri)

Invocații cãtre Fericitul Ieremia

Rozariul Patimii Domnului

Rozariul fericitului Ieremia

Binecuvântarea fericitului Ieremia

Rugãciune pentru chemãri

Rugãciune pentru dobândirea sãnãtãții

Rugãciune pentru cei bolnavi

Rugãciunea personalului sanitar

Rugãciune pentru canonizare

Rugãciunea cãlãtorului

Pentru a obține harul glorificãrii fericitului Ieremia

Rugãciune pentru familii

Rugãciune universalã

Rugãciune pentru poporul român

Rugãciune pentru a zecea aniversare a fericitului Ieremia

Rugãciune cãtre Maica Domnului pentru a obține har prin mijlocirea fericitului Ieremia

Novenã la fericitul Ieremia

Ziua I. Recunoştința

Fericite Ieremia, în orice împrejurare a vieții, tu ai ştiut sã aduci mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile primite. Deseori te opreai spre a contempla natura înconjurãtoare şi în inima ta se trezea un sentiment de mulțumire fațã de Creatorul întregului univers. Și mai des zãboveai în fața tabernacolului spre a-i mulțumi lui Isus cã a rãmas cu noi în taina sfântã a altarului pentru a ne dãrui viața sa divinã. Îndemnați de exemplul tãu, dorim şi noi sã fim recunoscãtori lui Dumnezeu pentru toate binefacerile sale. Mijloceşte-ne, Fericite Ieremia, harul de a primi cu spirit de recunoştințã orice binefacere din partea lui Dumnezeu sau a aproapelui. Unind umila noastrã recunoştințã cu aceea pe care o aveai tu, îndrãznim sã ne rugãm cerând noi haruri şi spunând cu credințã:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a II-a. Viața de credințã

O Fericite Ieremia, tu nu te-ai mulțumit cu viața trecãtoare, ci ai urmat învãțãtura pe care Domnul Isus ne-a dat-o prin evanghelia sa. Pe aripile credinței te-ai ridicat pânã la tronul Celui Preaînalt şi ai trãit din plin viața harului ce ți s-a dãruit la Botez. Tu ai permis ca Stãpânul cerului şi al pãmântului sã înfãptuiascã în tine lucrãrile sale minunate. O cerescule protector, mijloceşte-ne şi nouã harul de a trãi în spirit de credințã, de a ne împlini fãgãduințele de la Botez, prin care ne-am lepãdat de Satana şi de rãutatea lui, pentru a-i sluji numai lui Cristos şi a ne dovedi fii credincioşi ai Bisericii sale. Ajutã-ne sã evitãm cu griiã tot ce pune în primejdie credința noastrã. De aceea ne rugãm spunând:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a III-a. Chemarea proprie

Fericite leremia, în tot timpul vieții, grija ta cea mai mare a fost de a cunoaşte şi de a împlini cât mai perfect voința lui Dumnezeu. Prin îndemnurile mamei tale şi a celor din jur, el ți-a arãtat drumul pe care trebuia sã mergi, dãruindu-te trup şi suflet slujirii lui Dumnezeu şi a aproapelui.

Tu ai urmat cu fidelitate chemarea lui Dumnezeu învingând toate piedicile care ți-au stat în cale; erai convins cã nu se poate ajunge la mântuire decât pe calea voitã de Dumnezeu. Miiloceşte-ne şi nouã, Fericite Ieremia, harul de a ne cunoaşte chemarea şi de a o urma cu stãruințã, învingând toate obstacolele. Fii alãturi de noi cu exemplul tãu luminos, pentru ca interesele pãmânteşti sau teama sã nu ne abatã de la calea virtuții. Cu încredere cerem sprijinul tãu şi ne rugãm spunând:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a IV-a. Rugãciunea

Fericite leremia, tu eşti un grãitor exemplu de rugãciune; prin ea ai obținut de la Dumnezeu toate cele trebuincioase în viațã; în ea ai gãsit refugiul în momentele grele; ea te-a înãlțat deasupra slãbiciunii omeneşti şi ți-a dat speranța cã vei primi în cer rãsplatã pentru toatã munca şi jertfele oferite lui Dumnezeu. Ajutã-ne şi pe noi, Fericite Ieremia, sã gustãm farmecul rugãciunii fãcute cu credințã. Maestru al rugãciunii, mijloceşte pentru noi la Dumnezeu, la Maica Preasfântã a lui Isus, pentru ca nevrednicia noastrã sã nu ne lipseascã de roadele rugãciunii. Nu permite ca în clipele de pãrãsire sã renunțãm la rugãciune, ci sã dãm dovadã de încredere nestrãmutatã în bunãtatea lui Dumnezeu cãruia ne adresãm spunând:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a V-a. Umilința

Fericite Ieremia, tu ai fost umilit nu pentru faptul cã ai avut o condiție socialã modestã, ci pentru convingerea pe care ți-a insuflat-o credința cã tot ceea ce avem în viațã este darul lui Dumnezeu; când cei din jur te înconjurau cu stimã, tu nu ai uitat cã înaintea lui Dumnezeu valorãm cât valoreazã umilința noastrã. Umilința ta nu s-a mãrginit numai la sentimente, ci s-a manifestat şi prin fapte: tu ai prestat cu plãcere muncile cele mai înjositoare şi obositoare. Învațã-ne şi pe noi, Fericite Ieremia, sã nu ne lãsãm amãgiți de fala acestei lumi, sã nu cãutãm a fi mai presus de alții, iar succesele pe care le obținem sã le atribuim totdeauna lui Dumnezeu care ne ajutã. Inspirã-ne umilința care te-a fãcut rãbdãtor când erai contrariat; mjiloceşte-ne harul de a putea îndruma şi pe alții pe calea umilinței şi împreunã cu tine sã ne rugãm spunând:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a VI-a. Dragostea fațã de aproapele

Fericite Ieremia, tu ai rãmas în uitare timp de aproape patru secole pentru ca sã fii dat în zilele noastre ca exemplu de dragoste fațã de aproapele. Plecat de la casa pãrinteascã spre Italia, ai înțeles cel mai bine cã Fiul lui Dumnezeu nu a venit în lume sã fie slujit, ci sã slujeascã pe alții şi sã-şi dea viața ca preț de rãscumpãrare pentru cei mulți. Mergând pe urmele Mântuitorului, ți-ai dedicat viața slujirii celor mici, celor bolnavi şi celor sãraci. Fericite crainic al dragostei fațã de aproapele, învațã-ne sã vedem în semenii noştri pe Cristos care aşteaptã ajutorul şi afecțiunea noastrã sincerã. Pentru aceasta cerem ajutorul lui Dumnezeu, spunând: (încheiere la pag.3)

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a VII-a. Curãția

Fericite Ieremia, tu ai renunțat încã din tinerețe la bucuriile pe care ți le-ar fi putut oferi viața pãmâteascã, pentru a te dedica cu trup şi suflet rãspândirii împãrãției lui Dumnezeu. Desfãtarea ta era sã fii în preajma lui Cristos, familia ta erau slujitorii Domnului care îi cântau mãrire ziua şi noaptea. Tu ai evitat cu grijã tot ceea ce ți-ar fi putut compromite cinstea şi ai pãstrat neatinsã nevinovãția ta. Învațã-ne şi pe noi sã prețuim şi sã iubim mereu viața curatã, sã evitãm orice dezordine trupeascã şi sã rãspãndim în jurul nostru un climat de bunã-cuviințã. Fericite Ieremia, icoana ta sã alunge din lume duhul necurãției care cautã sã pângãreascã sufletele spãlate în sângele Mielului nepãtat. Trezeşte în noi respectul sfânt fațã de nevinovãție pentru a ne bucura de roadele vieții curate. De aceea ne rugãm:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a VIII-a. Ascultarea

Fericite Ieremia, viața ta cucernicã a fost împodobitã şi de frumoasa virtute a ascultãrii. De mic copil ai ascultat de mama care te-a îndemnat sã mergi pe calea sfințeniei; virtutea ascultãrii te-a cãlãuzit spre țara în care reprezentanții lui Dumnezeu au sãdit în sufletul tãu supus toate virtuțile alese pe care ți-ai clãdit viața spiritualã. Din ascultare ți-ai riscat viața pentru a-i sluji pe semenii tãi în suferințã. Mijloceşte-ne şi nouã harul de a asculta de glasul lui Dumnezeu care ne vorbeşte în adâncul inimii sau prin superiorii pe care ni i-a rânduit Dumnezeu. Sã fim şi noi dispuşi sã nu ne împotrivim voinței Celui Preasfânt. Fereşte-ne de cei rãu intenționați, care, sub masca binelui, cautã sã ne îndepãrteze de calea virtuții. Pentru aceasta ne rugãm spunând:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Ziua a IX-a. Evlavia cãtre Maica Domnului

Fericite Ieremia, din fragedã copilãrie ai învãțat sã o cinsteşti pe Mama lui Isus şi sã o chemi în ajutor în clipele grele. Evlavia fațã de ea ți-a fost o dulce mângâiere în drumul tãu spre cele veşnice, cãci Sfânta Fecioarã ți-a fost mereu alãturi şi ți-a dat ajutor când erai strâmtorat. Tu ai iubit-o şi ai ascultat-o cu afecțiune fiiascã. Mijloceşte-ne şi nouã harul de a fi copii devotați ai Preacuratei; ajutã-ne sã o cinstim în rugãciune, sã o bucurãm prin fapte bune, sã o vestim prin cuvinte, sã o mângâiem prin fapte de pocãințã şi sã o vedem în patria cereascã. Fericite protector al Bisericii noastre, mijloceşte la Preacurata pentru noi care o cinstim cu râvnã veacuri de-a rândul. Pentru aceasta ne rugãm spunând cu încredere:

Tatãl nostru…, Bucurã-te, Marie…, Slavã Tatãlui…

Ant. Domnul Isus spune: Cel care împlineşte voința Tatãlui meu acela este şi fratele şi sora si mama mea.

(… un cântec …)

V. Roagã-te pentru noi, Fericite Ieremia.

R. Ca sã ne facem vrednici de fãgãduințele lui Cristos.

Sã ne rugãm:

Dumnezeule, Pãrinte îndurãtor, care l-ai înzestrat pe Fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul tãu în slujirea şi totala dãruire de sine pentru frații sãi, ajutã-ne, te rugãm, ca prin exemplul şi mijlocirea lui, sã conlucrãm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicatã de Sfânta Evanghelie, adicã a umilinței şi a caritãții. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Celebrare specialã (luni şi vineri)

Sfântã Marie, Maica lui Dumnezeu şi Maica noastrã, care ai fost iubitã cu gingãşie de Fericitul Ieremia, te rugãm aprinde în inimile noastre o vie şi sfântã iubire fațã de Dumnezeu şi fațã de aproapele, ca sã urmãm exemplul acestui slujitor al tãu, care şi-a dovedit prin fapte iubirea fațã de Tatãl ceresc şi fațã de frații aflați în suferințã.

Ajutã-ne ca, urmând inspirațiile Duhului Sfânt, sã ne angajãm cu sinceritate şi seriozitate în opera de promovare a bunei înțelegeri în mediul în care trãim şi a unirii tuturor creştinilor în credințã şi iubire.

O, bunã Mamã, care te-ai arãtat Fericitului Ieremia ca reginã a cerului, spunându-i cã Fiul tãu este coroana ta strãlucitã, te rugãm dobândeşte-ne de la Tatãl ceresc ajutorul de care acum avem atât de mare nevoie şi, mai presus de toate, harul suprem sã-l cunoaştem, sã-l iubim şi sã-l imitãm pe Isus Cristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Amin.

Tatãl nostru…, Bucurã-te Marie…, Slavã Tatãlui…

Invocații cãtre Fericitul Ieremia

Fericite Ieremia, suflet ales de Dumnezeu, *

Fericite Ieremia, fiu credincios al sfintei Biserici, *

Fericite Ieremia, creştin atent la şoapta harului, *

Fericite Ieremia, pelerin al dragostei divine, *

Fericite Ieremia, învingãtorul dificultãților, *

Fericite Ieremia, erou al dragostei fațã de Dumnezeu şi fațã de aproapele, *

Fericite Ieremia, cinstitor râvnic al Maicii Domnului, *

Fericite Ieremia, îngrijitor devotat al bolnavilor, *

Fericite Ieremia, prietenul celor pãrãsiți, *

Fericite Ieremia, mãrgãritar ales al Rãsãritului şi al Apusului, *

Fericite Ieremia, cãlãuza spre unirea în credințã, *

Fericite Ieremia, model al sufletelor consfințite lui Dumnezeu, *

Fericite Ieremia, victimã a ascultãrii, *

Fericite Ieremia, cunosut fãcãtor de minuni, *

Fericite Ieremia, exemplu viu de sfințenie, *

Fericite Ieremia, adorator înflãcãrat al Preasfântului Sacrament, *

Fericite Ieremia, ocrotitorul neamului nostru, *

* roagã-te pentru noi !

Sã ne rugãm

Atotputernice, veşnice Dumnezeule, Stãpânul întregului univers, izvorul harului şi al sfințeniei, revarsã binecuvântarea ta asupra poporului nostru şi ridicã în rândul sfinților tãi pe slujitorul tãu, Fericitul Ieremia.

El sã ne întãreascã în adevãrata credințã, sã ne umple de iubire generoasã şi sã ne facã vrednici sã te cunoaştem şi sã te iubim pe tine, împreunã cu Fiul tãu, Domnul nostru Isus Cristos şi cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.

Rozariul Patimii Domnului

Fericitul Ieremia, pentru a le aminti confraților şi prietenilor spirituali de Isus rãstignit, a introdus un „Rozariu al Patimii Domnului”, constînd în recitarea a 33 de Tatãl nostru iar la sfârşit a acestei rugãciuni:

„Popor al meu, eu te-am cinstit, te-am apãrat, împodobit şi îmbogãțit, şi ți-am fost de folos în nenumãrate feluri. Pentru tine am coborât din ceruri, m-am fãcut om, am vorbit pe pãmânt, am alungat demonii, am biruit greşeala, şi cu moartea mea cumplitã ți-am deschis calea sfântã a mântuirii, ți-am deschis larg poarta raiului. Atunci pentru ce mã rãstigneşti?

Ia seama, poporul meu, la felul în care rãspunzi la atâtea binefaceri ale mele. Ia seama şi mai mult cã dacã piere capul familiei, toatã familia e în jale. Dacã moare soțul, femeia sa îl petrece cu cuvinte înlãcrimate. Dacã un mãdular ne doare, toate celelalte mãdulare suferã împreunã cu el. Eu sunt Tatãl tãu, mirele sufletului tãu, Domnul tãu; şi totuşi priveşti la chinurile mele cu ochi nepãsãtori. Când eu am murit, soarele s-a posomorât, vãzduhul s-a întunecat, pãmântul s-a cutremurat; catapeteasma templului s-a rupt, mormintele s-au deschis, pietrele s-au sfãrâmat. Dacã tu nu vrei sã fii mai nesimțitor decât bolovanii, plânge şi îndurereazã-te de moartea mea, cãci am fost dat morții pentru greşelile tale. Deci dacã mã vezi pãtimind şi nu pãtimeşti, dacã mã vezi îndurerat şi nu-ți pare rãu, dacã mã vezi murind în groaznice chinuri şi nu plângi, de nu cu ochii, mãcar cu inima, atunci nu-mi eşti prieten. Copilaşilor, ascultați şi întoarceți-vã la glasul inimii”.

Rozariul fericitului Ieremia

Fericitul Ieremia Valahul, capucin, recomandã sã fie cinstitã Sfânta Fecioarã Maria, locuința Fiului lui Dumnezeu timp de nouã luni, recitând nouã „Bucurã-te Reginã”:

– trei, dimineața, pentru pãcãtoşi;

– trei, la amiazã, pentru muribunzi;

– trei, seara, pentru cei din purgator.

Aceastã devoțiune, care a primit numele de „Rozariul Fericitului Ieremia”, trebuia sã obținã celor care o practicau curãția, umilința şi iubirea, virtuți atât de plãcute Sfintei Fecioare.

Binecuvântarea fericitului Ieremia

Fericitul Ieremia binecuvânta pe cei bolnavi şi pe cei necãjiți fãcând semnul crucii pe fruntea lor şi zicând:

„Puterea lui Dumnezeu Tatãl,

înțelepciunea lui Dumnezeu Fiul,

tãria Duhului Sfânt

sã te scape de orice rãu

Isus, Maria, Francisc”.

Rugãciune pentru chemãri

Doamne, Pãrinte Sfânt, care în sânul familiei ai fãcut sã încolțeascã vocația la viața de mãnãstire a Fericitului Ieremia, fã ca şi în familiile din zilele noastre sã creascã apostoli ai evangheliei tale, pentru a duce în lume vestea cea bunã a mântuirii şi a pãcii.

Slavã Tatãlui…

Doamne, Pãrinte Sfânt, care ai dãruit slujitorului tãu credincios Fericitul Ieremia puterea de a-şi sacrifica viața în slujirea confraților sãi bolnavi, fã ca în Biserica ta sã nu lipseascã persoanele generoase care sã aducã alinare trupurilor şi sufletelor descurajate.

Slavã Tatãlui…

Doamne, Pãrinte Sfânt, care ai dãruit Fericitului Ieremia bucuria de a privi aici pe pãmânt pe Sfânta Fecioarã, fã ca întreaga noastrã viațã sã fie o contemplare a iubirii şi a slavei tale.

Slavã Tatãlui…

Fericite Ieremia, mijloceşte pentru noi.

Rugãciune pentru dobândirea sãnãtãții

Fericite Ieremia, tu ai avut de la Dumnezeu un dar deosebit pentru a îngrji pe cei bolnavi şi a le oferi alinarea trupeascã şi sufleteascã. I-ai slujit cu prețul multor jertfe şi ai invocat milostivirea divinã în favoarea lor, fãrã sã refuzi vreodatã pe cei care doreau sã te aibã la cãpãtâiul lor. Puterea deosebitã a mijlocirii tale au cunoscut-o nu numai contemporanii tãi, ci şi generațiile ulterioare, care te-au invocat în rugãciune. Încrezãtor în dragostea binevoitoare cu care l-ai slujit pe însuşi Domnul Isus în cei sãraci şi suferinzi, îndrãznesc sã-ți cer ajutor în necazul în care mã aflu.

Mijloceşte pentru mine la acela care este izvorul tãmãduirii ca sã-mi redea sãnãtatea (sã redea sãnãtatea lui N…), sau cel puțin sã mã întãreascã (sã-l întãreascã) în clipele grele ale durerii. Ajutã-i pe cei care mã îngrijesc sã gãseascã mijloacele potrivite şi sã aibã rãbdarea necesarã în fața slãbiciunii mele. Întãreşte-mã în credința cã suferințele cele mai neînsemnate, unite cu cele ale Mântuitorului, sunt ocazii minunate de a dobândi iertare de pãcate şi merite pentru viața de veci. Mã încredințez sprijinului tãu şi sunt sigur cã astfel rugãciunea îmi va fi ascultatã. Amin.

Rugãciune pentru cei bolnavi

Doamne Isuse Cristoase, care ai luat asupra ta durerile noastre şi ai purtat în patimile tale suferințele noastre, tu ne spui prin gura apostolului „cine este bolnav sã cheme la el preoții Bisericii şi aceştia sã se roage pentru el, iar rugãciunea credinței va mântui pe cel bolnav”; prin mijlocirea Fericitului Ieremia, cu smerenie te rugãm pentru frații noştri bolnavi: dã-le lor credințã şi nãdejde, vindecã-i de neputințele lor şi îndepãrteazã de la dânşii suferințele sufletului şi ale trupului şi ajutã-le sã se întoarcã la munca lor de zi cu zi în deplinã seninãtate şi sãnãtate, iar în mijlocul fraților ție sã-ți aducã cântãri de laudã. Amin.

Tatãl nostru…, Bucurã-te Marie…, Slavã Tatãlui…

Fericite Ieremia, mijloceşte pentru noi!

Rugãciunea personalului sanitar

Doamne, Pãrinte Sfânt, la începutul acestei noi zile îți ofer munca mea, pe care vreau s-o îndeplinesc spre slava numelui tãu şi pentru binele fraților. Dupã exemplul Fericitului Ieremia, care timp de 40 de ani a slujit pe confrații sãi în suferințã, doresc sã mã dedic celui bolnav cu o fațã seninã, blândã şi îngãduitoare; ajutã-mã ca în cel suferind pe care vreau sã-l slujesc, sã te vãd pe tine şi fã ca timpul petrecut alãturi de el sã aducã roade pentru viața veşnicã. Amin.

Tatãl nostru…, Bucurã-te Marie…, Slavã Tatãlui…

Fericite Ieremia, mijloceşte pentru noi!

Rugãciune pentru canonizare

Atotputernice, veşnice Dumnezeule, Stãpânul întregului univers, izvorul harului şi al sfințeniei, revarsã binecuvântarea ta asupra poporului nostru şi ridicã în rândul sfinților tãi pe slujitorul tãu, Fericitul Ieremia.

El sã ne întãreascã în adevãrata credințã, sã ne umple de iubire generoasã şi sã ne facã vrednici sã te cunoaştem şi sã te iubim pe tine, împreunã cu Fiul tãu, Domnul nostru Isus Cristos, şi cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.

Rugãciunea cãlãtorului

Fericite Ieremia, pentru tine viața a fost o continuã cãlãtorie spre Dumnezeu. Ajutã-mã şi pe mine sã mã socot cãlãtor în viața pãmânteascã, pentru ca sã mã îndrept cu mai multã uşurințã spre cele veşnice şi sã fac mult bine pe unde trec. Amin.

De trei ori Slavã Tatãlui…

Pentru a obține harul glorificãrii fericitului Ieremia

O Marie, maica Domnului şi mama noastrã, care ai fost aşa de iubitã de fericitul tãu slujitor Ieremia, te rugãm cu adâncã umilințã sã aprinzi în sufletul nostru cel mai adânc sentiment de iubire fațã de Dumnezeu şi fațã de aproapele aşa cum ai fãcut-o în acest slujitor al tãu care a ştiut cu adevãrat sã-l iubeascã pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele de dragul lui Dumnezeu.

Dã-ne ca, atenți la inspirațiile Duhului Sfânt, dupã exemplul Fericitului Ieremia, sã ne putem oferi şi noi pentru unirea tuturor creştinilor în credința adevãratã în sânul Sfintei Biserici şi alãturi de pãstorul ei suprem.

O Marie, maica harurilor, care ai apãrut fericitului tãu servitor spunându-i cã Isus a fost coroana ta adevãratã, cu umilințã te rugãm sã ne dobândeşti, pentru mãrirea fratelui nostrum Ieremia, harul (…) şi toate celelalte haruri de care sufletul nostru are nevoie pentru a fugi de pãcat, pentru a lucra spre mãrirea ta şi pentru a dobândi astfel mântuirea veşnicã. Amin.

Rugãciune pentru familii

Dumnezeule, Pãrinte Sfânt, deschide inimile oricãrei familii la credințã, la primirea cuvântului tãu, la mãrturia creştinã, pentru ca astfel sã devinã izvor de noi şi sfinte vocații, dupã modelul familiei Fericitului Ieremia .

Dispune mințile pãrinților, pentru ca prin dragoste, grijã înțeleaptã şi evlavie, sã fie pentru fiii lor cãlãuze sigure spre bunurile spirituale şi veşnice.

Prin mijlocirea Fericitului Ieremia, trezeşte în inimile tinerilor o conştiințã dreaptã şi o voințã liberã, pentru ca ei, crescând în „înțelepciune, vârstã şi har” sã primeascã cu generozitate darul vocației divine.

Dã-ne tuturor harul ca prin rugãciune statornicã, ascultare generoasã, sãrãcie demnã şi curãție sã ne dispunem a împlini voința ta. Amin.

Rugãciune universalã

Dumnezeule atotputernic şi sfânt, Pãrinte şi Stãpân al întregului univers, în mâna ta este trecutul, prezentul şi viitorul națiunilor şi al fiecãrui om în parte. Priveşte cu pãrinteascã iubire spre neamul românesc, din sânul cãruia ți-ai ales, pe lângã atâția alții, şi pe Fericitul Ieremia Valahul, sã lumineze ca un luceafãr în împãrãția cerurilor. Prin mijlocirea Maicii Preacurate, pe care el a cinstit-o atât de mult, şi prin mijlocirea lui, fereşte poporul nostru român de necredințã. Îndepãrteazã puterea întunericului, care primejdueşte tot mai mult valorile noastre morale şi spirituale strãmoşeşti, întru care poporul nostru profund credincios şi creştin a rezistat uraganelor istoriei. Ajutã-ne sã ținem fruntea sus numai printr-un cuget curat, pãstrând cu strãşnicie cinstea nepãtatã, simțul de legendarã dreptate românã. Nu îngãdui sã ne plecãm grumazul în jurul minciunii, înşelãtoriei, prefãcãtoriei şi al corupției.

Aprinde în noi şi printre noi focul solidaritãții generoase, pururi treazã la tot lucrul drept şi bun, pentru ca, strâns uniți într-un singur gând şi o singurã simțire, sã nu îngenunchem niciodatã în fața acelora, care ar vrea sã ne rãpeascã credința şi speranța; cãci noi ştim cã numai astfel: luptând şi trudind aici prin tine şi împreunã cu tine, noi zidim încã de acum veşnicia noastrã fericitã în slava împãrãției tale. Pentru acestea te rugãm, Pãrinte sfânt, prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care fiind Dumnezeu cu tine viețuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.

Rugãciune pentru poporul român

Fericite Ieremia, prim minunile sãvârşite în viațã şi dupã moarte, ai adus cinste şi preamãrire lui Dumnezeu; te rugãm cu umilințã, îndreaptãți ochii spre noi şi mijloceşte-ne de la Domnul harurile pe care ți le cerem… (fiecare sã exprime în gând dorințele).

Aratã, Fericite Ieremia, şi între noi, frații tãi români, puterea minunatã cu care te-a înzestrat Dumnezeu: de a vindeca pe cei bolnavi, de a mângâia pe cei mâhniți şi de a întoarce de pe calea pierzãrii pe cei pãcãtoşi.

Punem rugãciunile noastre umile în mâinile tale şi aşteptãm cu credințã vie şi supunere deplinã milostivirea Domnului asupra noastrã, asupra rudelor şi cunoscuților noştri, asupra întregului popor român şi mai ales asupra acelora care au mai mare nevoie de ea. Amin.

Rugãciune pentru a zecea aniversare a fericitului Ieremia

Pãrinte Sfânt şi milostiv, care-ți arãți bunãtatea în cei smeriți, îți mulțumim pentru darul pe care l-ai fãcut bisericii noastre, alegându-l pe fericitul Ieremia ca sã fie o copie fidelã a slujitorului tãu Francisc, şi pentru cã în el ți-ai arãtat slujirea şi iubirea pentru cei sãraci şi bolnavi.

În acest an aniversar, îți cerem ca prin slujirea preoților sfinți şi a creştinilor angajați sã continue prezența sa vie şi actualã în mijlocul nostru. Îți cerem ca soții sã trãiascã în fidelitate şi iubire, ca pãrinții, ajutați de harul tãu, sã fie îndrumãtori şi modele pentru fiii lor, ca tinerii, iluminați de acelaşi Duh Sfânt care l-a condus pe fericitul Ieremia la biserica ta, sã ştie sã parcurgã drumul trasat pentru ei de Sfinții noştri Pãrinți.

Sfântã Fecioarã, Mama lui Isus, atât de iubitã de slujitorul tãu Ieremia, sã ne ajute a descoperi chemarea noastrã, pentru a te putea sluji cu statornicie şi a aduce roade de fapte bune în Biserica şi țara noastrã. Amin.

Rugãciune cãtre Maica Domnului pentru a obține har prin mijlocirea fericitului Ieremia

Sfântã Marie, Maica lui Dumnezeu şi Maica noastrã, care ai fost iubitã cu gingãşie de fericitul Ieremia, te rugãm aprinde în inimile noastre o vie şi sfântã iubire fațã de Dumnezeu şi fațã de aproapele, ca sã urmãm exemplul acestui slujitor al tãu, care şi-a dovedit prin fapte iubirea fațã de Tatãl ceresc şi fațã de frații în suferințã.

Ajutã-ne ca, urmând inspirațiile Duhului Sfânt, sã ne angajãm cu sinceritate şi seriozitate în opera de promovare a bunei înțelegeri în mediul în care trãim şi a unirii tuturor creştinilor în credințã şi iubire.

O, bunã Mamã, care te-ai arãtat fericitului Ieremia ca Reginã a cerului spunându-i cã Fiul tãu este coroana ta strãlucitã, te rugãm dobândeşte-ne de la Tatãl ceresc ajutorul de care acum avem atât de mare nevoie şi, mai presus de toate, harul suprem sã-l cunoaştem, sã-l iubim şi sã-l imitãm pe Isus Cristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Amin.