Anunțuri – Duminica a XXIII a – 2021

deAdministrator PFIB

Anunțuri – Duminica a XXIII a – 2021

Anunțuri – Duminica a XXIII a – 2021

  1. IC, în recenta Scrisoare pastorală, din 3 septembrie, (http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=202109008) PS Iosif ne scrie ”cu un puternic sentiment de bucurie, deoarece, după cinci ani în care Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iași a fost închisă” pentru lucrări de restaurare, miercuri, 15 septembrie, în comemorarea Sfintei Fecioare Maria Îndurerată, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10,30, prin consacrarea noului altar ea își va redeschide ușile ca noi toţi să putem intra în ea spre a experimenta împreună bucuria de a fi „biserică”, o comunitate de credinţă unită în jurul păstorului ei, care, animată de Duhul Sfânt, trăieşte şi se hrăneşte din comuniunea cu Cristos Domnul.
    Acest eveniment solemn pe care ne pregătim să-l celebrăm reprezintă cu adevărat un moment istoric în viaţa Diecezei de Iaşi, dar, în acelaşi timp, este şi o ocazie de reflecţie spirituală şi de reînnoire eclezială pentru întreaga noastră comunitate diecezană. Fiind biserica-mamă a unei dieceze, catedrala este casa tuturor şi este deschisă tuturor. Ea este casa de rugăciune pentru întreaga comunitate diecezană. Este un spaţiu sacru, un loc de purificare şi de sfinţire, în care credinciosul poate experimenta iertarea, iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu. Dar, mai ales, catedrala este locul în care comunitatea, unită cu episcopul ei, trăieşte şi creşte în credinţă prin celebrarea Euharistiei, misterul prezenţei lui Cristos cu noi şi în noi. Nu întâmplător, numele însuşi de „catedrală” provine de la „catedra” (scaunul) episcopului, semn al demnităţii şi al misiunii sale pastorale şi sfinţitoare, dar şi locul precis de la care episcopul proclamă misterul lui Cristos, învaţă adevărul evangheliei şi apără credinţa catolică.
    Îmi doresc mult – scrie Preasfințitul – ca evenimentul pe care-l vom celebra pe 15 septembrie să aibă cu adevărat o profundă respiraţie diecezană şi să reprezinte o puternică mărturie de credinţă, care să stimuleze în noi toţi acele valori care ţin de apartenenţa noastră la biserica-mamă: unitatea credinţei, comuniunea, memoria şi iubirea capabilă de jertfă.
    Preasfințitul adresează rugămintea ca fiecare comunitate parohială din Dieceza de Iaşi să fie reprezentată la celebrările de consacrare a noului altar din Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi. De asemenea, adresează o caldă invitaţie la sărbătoare tuturor persoanelor consacrate din dieceza noastră, pentru ca împreună să trăim bucuria credinţei şi a slujirii. În încheiere invocă binecuvântarea divină, …ca Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi, să binecuvânteze dieceza noastră şi să ne ajute să rămânem mereu uniţi în credinţă! Fecioara Maria, ridicată cu trupul şi cu sufletul la cer, patroana cerească a catedralei, să ne ocrotească şi să ne conducă la Fiul ei, Isus, Mântuitorul nostru!
  2. Miercuri, 8 septembrie, celebrăm Sărbătoarea Nașterea Sf. Fecioare Maria. Fiind o zi însemnată, Sfintele Liturghii vor fi celebrate la : 9.00 și 18.00
  3. Duminica viitoare, 12 septembrie, se celebrează Hramul Parohiei Sfânta Cruce- Bc.
  4. Cei abonați, vă rugăm să luați revistele Lumina Creștinului pentru luna septembrie

Despre autor

Administrator PFIB administrator