Anunțuri – Duminica a III a – PAȘTI (2022)

deAdministrator PFIB

Anunțuri – Duminica a III a – PAȘTI (2022)

Anunțuri – Duminica a III a – PAȘTI (2022)

  1. Vineri am început Novena de pregătire pentru celebrarea Hramului Parohiei noastre, Fer. Ieremia Valahul. Sfânta Liturghie solemnă va avea loc duminica viitoare, 8 mai la ora 11.00. Am început și luna mai; după o tradiție răspândită în pietatea populară a Bisericii, această lună este închinată Sfintei Fecioare Maria. Vă îndemnăm călduros să participați împreună cu noi în fiecare seară la recitarea sfântului rozariu și la cântarea litaniilor mariane înainte de Sfânta Liturghie de la ora 18.00 și să vă alăturaţi nouă pentru a-L cinsti pe Dumnezeu şi pentru a-i cere haruri și prin mijlocirea fratelui și Patronului nostru ceresc, Fericitul Ieremia.
  2. In această săptămână avem prima vineri și prima sâmbătă din lună. Vineri vom vizita bolnavii pentru spovadă.
  3. Vă reamintim că sâmbătă, 7 mai, va avea loc Ziua Tineretului la nivel diecezan celebrată în toate decanatele. În decanatul nostru întâlnirea va avea loc la Oratoriul Salezian Don Bosco. Programul începe la ora 09:00 până după amiază la ora 15:00. Prezența tinerilor din parohia noastră care și-au arătat dorința de a participa este foarte modestă. Dragi tineri, jertfiți câteva ore din timpul vostru prețios pentru această manifestare de credință a tineretului nostru catolic. Nu vă costă nimic decât puțină bunăvoință. Vă mai puteți înscrie până duminică seara, …la birou sau prin mesaje pe mijloacele de comunicare. Se pot înscrie adolescenții care au deja buletin de identitate. Vă mulțumim.
  4. Astăzi mai primim cutiuțele cu donații pentru proiectele Centrului Misionar Dieceza. Vă mulțumim.
  5. La biroul parohial cei abonați puteți găsi revista De la răsărit până la Apus pe lunile mai-iunie, Lumina Creștinului pe luna mai și ultimul număr din Mesagerul Sfântului Anton.
    Cristos a Înviat.