Trei seminarişti din parohia noastră au fost instituiţi acoliţi

În ziua în care Biserica îl sărbătoreşte pe Sfântul Iosif, patronul Bisericii universale şi patronul Seminarului Diecezan din Iaşi, comunitatea noastră s-a bucurat să fie alături de cei trei studenţi ai comunităţii noastre, din anul V ai Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, care au fost instituiţi acoliţi.

Cei trei seminarişti, Claudiu Ciubotaru, Virgilius Demşa-Crainicu şi Roberto-Ştefan Vacaru, i-au avut alături în acest moment important al drumului lor către Sfânta Preoţie, pe părinţii, rudele şi prietenii lor. Seminariştii au fost instituiţi acoliţi în cadrul celebrării Sfintei Liturghii a hramului Institutului, celebrare prezidată de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi.

Cu multă bucurie dar şi cu multe emoţii, cei 37 de studenţi au păşit în procesiune spre altar urmaţi de preoţii prezenţi şi de către PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi. Cei care urmau să fie instituiți lectori şi acoliţi s-au îndreptat către locurile rezervate lor în apropierea altarului, îmbrăcaţi în reverendă şi cotă. La celebrarea au fost prezenţi şi părinţii, rudele şi prietenii celor care au primit noile slujiri.

După proclamarea lecturilor biblice propuse pentru proclamare în sărbătoarea Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale dar şi a Seminarului Diecezan din Iaşi şi din Bacău, candidaţii au fost strigaţi pe nume de către pr. Benone Lucaci, rectorul Institutului, aceşti răspunzând cu fermitate şi claritate „prezent”, arătându-şi astfel disponibilitatea liberă şi hotărâtă pentru a primi noile slujiri.

În cadrul cuvântului de învăţătură rost de PS Aurel Percă, excelenţa sa le-a amintit celor prezenţi faptul că Evangheliile îl definesc pe Iosif ca fiind un om drept, cu o viaţă interioară foarte bogată, punându-şi la dispoziţia planului divin libertatea sa. Aşa cum îl prezintă lectura Evanghelică de azi, sfântul Iosif iese în evidenţă prin fidelitatea sa faţă de familia ce i-a fost încredinţată spre a-i purta de grijă. Iosif a fost un instrument docil în mână la Dumnezeu. Este important pentru noi, a amintit Preasfinţitul, ca astăzi să redescoperim şi să contemplăm figura acestui om sfânt. Lecturile biblice propus pentru această zi ne vin în ajutor scoţând în evidenţă modul în care sfântul Iosif a fost introdus în planul mântuitor al lui Dumnezeu.

Patriarhul măreţ devine împreună cu Maria părtaş la acel plan măreţ al Tatălui: misterul lui Cristos care intră în istoria omului. Credinţa lui Iosif este asemănată de către apostolul Paul, în lectura a doua proclamată în această zi, cu credinţa lui Abraham, care a lăsat toate, a părăsit totul ce ţinea de siguranţă, abandonându-se total voinţei lui Dumnezeu. În acest sens, Edith Stein, Tereza Benedicta a Crucii, contemplând credinţa sfântului Iosif spunea: „cine se abandonează în mâinile lui Dumnezeu poate fi sigur că va fi păzit, ajutat, ridicat…”.

În încheierea Preasfinţitul le-a amintit tuturor că sfântul Iosif este mereu un exemplu viu de urmat şi de imitat: asemenea lui suntem chemaţi să promovăm sfinţenia şi gustul pentru sfințenia comună. Adresându-se studenților care urmau să primească slujirea lectoratului şi a acolitatului, PS Aurel Percă i-a îndemnat pe aceştia ca sfântul Iosif să le fie un exemplu şi model de ascultare şi speranţă, amintindu-le că pre drumul formării lor nu sunt singur, ci că alături de ei sunt preoţii şi episcopii, colegii şi familiile lor.

Imediat după predică a urmat momentul central al ritualului instituirii lectorilor şi acoliţilor. După ce aceştia au îngenuncheat, episcopul şi-a impus mâinilor asupra lor şi l-a implorat pe Duhul Sfânt, care să le dea puterea exercitării acestor ministere. Apoi, rând pe rând, fiecare a venit şi a îngenuncheat în faţa episcopului, care a înmânat lectorilor Evangheliarul, iar acoliţilor potirul şi patena, fiecare răspunzând „Amin” rugăciunii rostite de PS Aurel Percă.

Celebrarea Sfintei Liturghii a continuat apoi cu rostirea Rugăciunii credincioşilor, cu prezentarea darurilor aduse în procesiune la altar de către studenţii seminarişti şi cu liturgia euharistică.

La finalul celebrării, PS Aurel Percă a transmis şi din partea PS Petru Gherghel, ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop de Bucureşti, a PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti şi a PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, un cuvânt de felicitare pentru pasul făcut şi, în acelaşi timp, de încurajare pe mai departe în vederea sfintei Preoţii.

Lectoratul şi acolitatul reprezintă două ministere (slujiri) importante în drumul de formare spre sfânta Preoţie. Între credincioşii care îndeplinesc anumite slujiri liturgice, aşa cum subliniază şi Cartea sinodală (nr. 50), îi deosebim pe slujitorii instituiţi oficial de către Biserică şi pe cei care ocazional îndeplinesc aceste slujiri. Aleşi din rândul seminariştilor, slujitorii instituiţi (lectorii şi acoliţii) au misiuni specifice. Primirea acestor ministerii îi ajută pe seminarişti să realizeze o apropiere tot mai profundă faţă de cuvântul lui Dumnezeu şi să adâncească relaţia lor cu Cristos, prezent prin excelenţă în taina sfântă a Euharistiei.

Acolitul are un rol deosebit în slujirea Bisericii, mai ales în ceea ce priveşte sfânta Euharistie. Ocupând un loc care să le înlesnească această îndatorire, îi ajută pe preoţi şi pe diaconi în îndeplinirea misiunii lor în cadrul sfintei Liturghii. În calitate de miniştri extraordinari, ei pot distribui sfânta Împărtăşanie credincioşilor şi pot duce sfânta taină (şi sub formă de viatic) celor bolnavi.

Iată mărturiile celor trei seminarişti:

"Cu sufletul încărcat de emoţie şi plin de încredere în milostivirea divină şi a iubirii sale am păşit spre altar pentru a răspunde cu responsabilitate şi maturitate „prezent” chemării Domnului. Am trăit clipe de bucurie primind, în sărbătoarea Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale dar şi al Seminarului diecezan din Iaşi, slujirea acolitatului, care mă apropie mai mult de masa altarului. Sunt chemat să aprofundez şi să dobândesc o intimitate profundă cu Cristos din Sfânta Euharistie. Acest mister al comuniunii depline cere fidelitate şi dăruire totală. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că nu pentru vreun merit al meu, ci din iubirea sa m-a chemat astăzi să înaintez în drumul către Sfânta Preoţie. Sunt pe deplin recunoscător, în special familiei mele, şi le mulţumesc tuturor celor care, prin rugăciunile lor, mi-au fost alături în tot acest timp". (Virgiliu Demşa-Crainicu)

"În această zi am trăit două momente de bucurie: cel al sărbătoririi Sfântului Iosif şi cel în care Biserica m-a instituit într-o nouă slujire. Această misiune înseamnă pentru mine o apropiere mai conştientă de Sfânta Euharistie şi o încercare de a trăi mai intens Sfânta Liturghie" (Claudiu Ciubotaru)

"M-ai sedus Doamne şi m-am lăsat sedus. Ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit. Aceste cuvinte ale profetului Ieremia m-au fascinat de la începutul drumului formării mele în vederea Sfintei Preoţii, pentru că simţeam că ele mă reprezintă. Acum am făcut un pas înainte, mai aproape de sacramentul Preoţiei prin instituirea mea ca acolit. Aşadar, de acum trebuie să fiu mai sfânt pentru ca prin sfinţenia mea să-i sfinţesc şi pe ceilalţi". (Roberto-Ştefan Vacaru)

A consemnat Virgiliu Demşa-Crainicu

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com