Pagina de spiritualitate

Rozariul... prin Maria, la Isus!

Luna octombrie este o lunã dedicatã în întregime sfântului Rozariu - o devoțiune marianã foarte practicatã în Biserica Catolicã. Credincioşii romano-catolici sunt îndemnați în mod insistent ca, mai ales pe parcursul acestei luni, sã-şi îndrepte atenția spre Sf. Fecioare Maria, recitând aceastã rugãciune frumoasã şi eficientã. Geneza rugãciunii Rozariului trebuie cãutatã undeva prin evul mediu, atunci când poporul şi chiar o bunã parte din cãlugãri... (continuare)


Bucurã-te, Marie! Bucurã-te!

Omenirea întreagã te salutã pentru cã eşti "Cea plinã de har".

O, Mãicuța mea, din plinãtatea atâtor haruri, dobândeşte-mi şi mie harul care îmi lipseşte cel mai mult: sã-i spun mereu Domnului "M-ai chemat? Iatã-mã! Sunt aici ca sã fac voința ta!" O datã, de douã ori, de trei ori... de fiecare datã! Dã-mi harul de a nu mã lãsa doborâtã în fața problemelor. Sã fiu puternicã în fața prejudecãților, a insultelor, a ispitelor! (continuare)


Școala: obligație şi investiție în viitor

A început şcoala... Fãcutã sã lumineze mintea omului şi sã-i încãlzeascã sufletul, şcoala este purtãtoarea de peste milenii a înțelepciunii şi a cunoaşterii umane. Ea este un atlas în care sunt prezentate toate domeniile... (continuare)Ceea ce Dumnezeu a unit, omul sã nu despartã!

Oridecâteori particip la o celebrare a sacramentului cãsãtoriei mã cuprind emoițile. Iar în aceastã perioadã a anului, iulie-august, e perioada în care am parte de cele mai multe astfel de emoții. De obicei îmi place sã discut la prima întâlnire (din cadrul pregãtirii pentru cãsãtorie) cu logodnicii despre cum s-au
cunoscut, despre cum au cimentat relația lor, despre acele lucruri care i-au fãcut sã rãmânã împreunã şi sã meargã mai departe... (continuare)


Eu, mã rog? Tu, te rogi? Noi, ne rugãm?

Acestea ar fi întrebãrile, la care rãspunsurile se lasã mai greu de aflat. Astãzi fiind hramul parohiei noastre, m-am gândit cã ar fi potrivit postarea unui articol despre rugãciune pentru cã Fericitul Ieremia a fost şi este cunoscut nouã ca fiind omul rugãciunii şi al întâlnirii cu Sfânta Fecioarã. O, Fericite Ieremia, tu nu te-ai mulțumit cu viața trecãtoare, ci ai urmat învãțãtura pe care Domnul Isus ne-a dat prin Evanghelia sa. (continuare)


Bisericile în inima... oraşului!

Cãlãtorului spre Bacãu, fie de la Roman, fie de la Oneşti, odatã ajuns pe sprânceana dealurilor ce strãjuiesc întinsul şes al Bistriței, de o parte şi de alta, i se deschide panorama cu aglomerația clãdirilor specifice oraşelor muncitoreşti sau dormitor. De la sud la nord țâşnesc printre aceste clãdiri trei turnuri de bisericã uşor de vãzut de departe: "Sf. Cruce", "Ss. Petru şi Paul" (în centru) şi "Fericitul Ieremia" pe drumul Buhuşului. (continuare)


Paştele, sãrbãtoarea sãrbãtorilor (pastorala PS Petru Gherghel de Paşti - 2010)

Sfințiile voastre,

Iubiți frați şi surori în Domnul

Pace vouã! (continuare)


Isus Cristos, lumina lumii, a înviat!

În acest an (2010) creştinii catolici, ortodocşi şi protestanți celebreazã la aceeaşi datã sãrbãtoarea Învierii Domnului, astfel cã în acest an ne putem bucura împreunã de aceastã sãrbãtoare în care este concretizat misterul credinței noastre. Paştele, ne spune Catehismul Bisericii Catolice, nu este pur şi simplu o sãrbãtoare printre altele. (continuare)


Partenera

N-am întâlnit-o niciodatã înainte,

deşi ne-am nãscut în acelaşi an, în aceeaşi lunã, în aceeaşi zi.

Am crescut împreunã, sub acelaşi cer, pe acelaşi pãmânt. (continuare)


Semnificația zilelor dinaintea Paştelui

În acest an, Biserica Romano-Catolicã celebreazã în perioada 1-3 aprilie, cele trei zile sfinte care precedã marea sãrbãtoare a Paştelui. Aceastã perioadã mai poartã numele de "triduum pascal" şi are o importanțã deosebitã, pregãtind pentru sãrbãtoarea Învierii Domnului. Prin celebrãrile din aceste zile se face prezent şi se împlineşte misterul Paştelui, adicã trecerea lui Isus Cristos la Dumnezeu Tatãl. (continuare)


Povestea Creionului

Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebã: "Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouã? Sau poate e o poveste despre mine?" Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului: "E adevarat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plãcea sã fii ca el, când vei fi mare". Copilul privi creionul intrigat, fiindcã nu vãzuse nimic special la el... (continuare)


A fi sfânt... azi

Conciliul Vatican II a scos în evidențã încã o datã vechea tradiție evanghelicã: "Toți credincioşii, oricare le-ar fi starea şi condiția, sunt chemați de Dumnezeu, fiecare pe drumul sãu propriu, la desãvârşirea sfințeniei, prin care însuşi Tatãl este desãvârşit" (LG 11). Plecând de la acest text, sã vedem în câteva rânduri ce este "sfințenia"? Nu este destul sã vrem sã fim buni, dar trebuie sã ne strãduim sã-l urmãm mereu pe Cristos, sã devenim sfinți, cu o insistențã mai mare mai ales cã ne aflãm şi în Postul Mare. (continuare)


Coroana de advent

Lumina, cãldura, viața pe care le dorim nu provin de la soare, aşa cum vedem în riturile precreştine legate de solstițiul de iarnã, ci de la Cristos; vrem sã celebrãm victoria lui Cristos asupra întunericului şi a morții. Originea acestei tradiții este recentã şi se insereazã bine în climatul de iarnã şi în dorința sosirii luminii. (continuare)


Sfințenia e posibilã şi azi

De ce solemnitatea Tuturor Sfinților? Pe tot parcursul anului avem diferite sãrbãtori de sfinți: Toma de Aquino, 28 ianuarie; Augustin de Hippona, 28 august; Tereza de Lisieux, 1 octombrie etc. Atunci de ce este necesar sã se stabileascã o zi de sãrbãtoare a tuturor sfinților? Iatã douã motive importante: ... (continuare)


Dialogul, cale spre apropiere

Niciodatã în istoria sa, pãmântul nu a fost atât de populat şi oamenii în legãturã între ei ca astãzi: sute de canale de televiziune, sateliți, internet, telefon mobil, fãrã sã uitãm de radio, cinematograf etc. Acestea au fãcut ca lumea sã devinã din ce în ce mai micã, un adevãrat "sat global". Dar, paradoxal, creşterii abrupte a comunicãri nu-i corespunde şi creşterea solidaritãții între locuitorii planetei, îmbunãtãțirea cantitativã de comunicare nu este direct proporționalã cu îmbunãtãțirea calitãții sale... (continuare)


De ce creştinii catolicii nu sãrbãtoresc Paştele la aceeaşi datã cu creştinii ortodocşi?

O problemã foarte controversatã în sânul Bisericii creştine a fost şi este încã: data serbãrii Paştelui. Aceasta se datoreazã, în primul rând, decalajului care existã între Paştele catolic şi Paştele ortodox, fapt care nemulțumeşte sau surprinde pe foarte mulți credincioşi. O uniformizare a datei Paştelui a încercat sã introducã, în toatã lumea creştinã, primul conciliu ecumenic ținut la Niceea în anul 325. (continuare)


Cristos a înviat!

Cunoaşterea pe care o avem noi, oamenii, despre lucrurile înconjurãtoare este o cunoaştere abstractivã care se bazeazã foarte mult pe senzație şi pe experiențã. Cunoaşterea umanã, plecând de la sensibil, se ridicã progresiv spre cunoaşterea abstractului şi a inteligibilului. Supunându-se firii umane şi Cristos se adapteazã acestui mod de a cunoaşte. Chiar şi în cazul învierii, Cristos se aratã pentru ca aceia cu care intrã în contact sã fie siguri de faptul învierii. Apostolii înşişi subliniazã importanța experienței... (continuare)


Isus Cristos - adevãratul VIP

În zilele noastre, în care mass-media pãtrunde tot mai mult în viețile noastre, prin intermediul diverselor cãi - ziar, radio, telefon, televizor, internet ş.a. - avem nevoie sã facem un discernãmânt în utilizarea lor, pentru cã riscãm sã cãdem într-o imitare oarbã a acelor VIP-uri pe care aceste mijloace ni le prezintã. Nu vreau sã spun cã aceste mijloace sunt rele, ci, dimpotrivã, sunt foarte bune, dar modul în care sunt folosite tinde din ce în ce mai mult sã le îmbrace într-o aurã negativã. (continuare)


Are purgatoriul fundamente scripturistice?

În zilele noastre, în care mass-media pãtrunde tot mai mult în viețile noastre, prin intermediul diverselor cãi - ziar, radio, telefon, televizor, internet ş.a. - avem nevoie sã facem un discernãmânt în utilizarea lor, pentru cã riscãm sã cãdem într-o imitare oarbã a acelor VIP-uri pe care aceste mijloace ni le prezintã. Nu vreau sã spun cã aceste mijloace sunt rele, ci, dimpotrivã, sunt foarte bune, dar modul în care sunt folosite tinde din ce în ce mai mult sã le îmbrace într-o aurã negativã. (continuare)

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com