Strãzile care fac parte din parohie

Harta oraºului Bacãu

22 decembrie
8 Martie
Alunului
Aprodu Purice
Arinilor
Austrului
Bucium
Calea Moldovei
Cantonului
Capelei
Cãlugãreni
Costache Negri
Digu Bârnat
Ec. Teodoroiu
Fagului
Frunzei
Gladiolei Harta Parohiei Bacãu
Hatman Berescu
Ion I. de la Brad
Iosif Cocea
Lãcrãmioarelor
Liliecii de Jos
Limpedea
Logofãt Tãutu
Lunca Bistriþei
Lunei
Prelungirea Bradului
Prieteniei
Primãverii
ştefan cel Mare
Tazlãului
Traian Vuia
Trecãtoarea
Venus
Vrancei
Vulturului
Zefirului

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com