Librãria "Fericitul Ieremia"

"Vã recomand cu cãldurã, pentru slava lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor, difuzarea cãrților bune. Eu nu încetez sã numesc dumnezeiesc acest mijloc... Difuzarea cãrților bune în popor reprezintã unul dintre mijloacele prin care se pãstreazã credința în suflete. Câte suflete s-au salvat datoritã cãrților bune, câte au fost apãrate de erori şi câte încurajate sã facã binele!
Cine dãruieşte o carte bunã, fãrã sã aibã alt merit decât înãlțarea unui gând la Dumnezeu, deja a câştigat mult în fața lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu cunoaşte binele pe care îl produce o carte".
(Sf. Don Bosco)

Mulți doresc sã citeascã o carte bunã sau sã aibã în casã obiecte religioase, rozarii, crucifixe, plachete, statui. Librãria parohiei noastre iese în întâmpinarea dorinței dumneavoastrã, propunându-vã aceste cãrți şi obiecte religioase la un preț avantajos. Oferta actualizatã o puteți gãsi la biroul parohial sau prin email la pfibacau@gmail.com.

Carte de rugãciuni

Librãria noastrã vã pune la dispoziție cartea de rugãciuni tradiționale şi biblice, publicatã la Editura Serafica. Cartea cea mai cuprinzãtoare în momentul acesta în Dieceza de Iaşi.

Prețul: 35 lei.


Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com