Trupulu și sângele Domnului (Joia Verde)

Joi 30 mai, am sărbătorit solemnitatea Trupulu și sângele Domnului, printr-o Sf. Liturghie specială la finalul căreia s-a mers în procesiune în jurul bisericii. La această sărbătoare au participat numeroși copii, tineri și credincioși.

Sfânta Liturghie de la ora 18:00 a fost prezidată de pr. Gabriel Țernă-Bacoșcă. În timpul predicii pr. Gabriel a scos în evidență importanța Euharestiei.

Denumirea de Joia Verde, este o denumirea populară care s-a născut datorită unei celebrări care constă în construirea de altare în căsuţe din crengi verzi, sau împodobirea altarelor cu multă verdeaţă, acolo unde urmează să se facă o procesiune cu Preasfântul Sacrament. În mod deosebit în localităţile rurale, credincioşi se adună cu o zi înainte pentru a construi altare adăpostite de construcţii din lemn acoperite cu multă verdeaţă şi flori. Femeile creează podoabele care presupun covoare, icoane, mese şi ţesături artizanale. În localităţile mai mari, fiecare parte a localităţii se străduieşte să împodobească cel mai frumos loc pe unde va trece procesiunea cu Preasfântul Sacrament. În faţa preotului care poartă Ostensorul cu Preasfântul Sacrament, copiii, care în acel an au primit Prima Sfântă Împărtăşanie, aruncă flori, îmbrăcaţi fiind în hăinuţe albe.

Procesiune a fost formată din crucea procesională, ministanții, copii de la prima sfântă împărtășanie, preoți și Presfăntul sacrament, copii aruncând petale de trandafiri in fața Sfântului Sacrament. Prin acest act de credință noi arătăm lumii că Isus Euharisticul nu ne părăsește ci este mereu cu noi, ne stă mereu alături pe acest drum al vieții.

După procesiune s-a revenit in biserică pentru un ultim moment de adorare dupa care am primit binecuvăntarea cu Preasfăntul Sacarament.

Toma Emanuel

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com