Cel mai bun site al unei parohii romano-catolice din dieceza de Iaşi

Centenarul revistei "Lumina creştinului" a fost marcat sâmbătă, 18 mai 2013, la Iaşi, printr-o întâlnire cu prietenii şi colaboratorii revistei şi printr-o Liturghie de mulţumire. Fiind în preajma Zilei Comunicaţiilor Sociale, celebrată în Biserică la 12 mai, s-a amintit şi acest eveniment, prin întâlnirea operatorilor şi simpatizanţilor mass-media din Dieceza de Iaşi. În cadrul acestei întâlniri site-ul parohiei noastre (www.pfib.ro) a primit premiul pentru cel mai bun site al unei parohii romano-catolice din dieceza de Iaşi.

Alături de PS Petru Gherghel, PS Aurel Percă şi de pr. Cornel Cadar, responsabil al Oficiului pentru Comunicaţii Sociale, au fost prezenţi peste 20 de preoţi, 3 diaconi şi 40 de laici şi persoane consacrate: redactori, tehnoredactori, colaboratori, studenţi în anii pastorali, fotografi, tipografi ai revistei, operatori şi simpatizanţi mass-media din Dieceza de Iaşi.

Prima apariţie a revistei "Lumina creştinului" a fost în ianuarie 1913; revista a apărut cu mici întreruperi până în anul 1948, fiind reluată într-o nouă serie în ianuarie 1990.

La întâlnirea din ziua de 18 mai s-au rememorat momentele importante pe care le-a trăit revista "Lumina creştinului" şi au fost amintiţi cei care au trudit la înfiinţarea ei, la scrierea articolelor, la aşezarea lor în pagină, la tipărirea şi la distribuirea publicaţiei. Toţi cei care au lucrat după 1990 au fost invitaţi să se numere printre participanţii la acest jubileu, precum şi cititorii revistei şi cei care au sprijinit şi distribuit revista.

La subsolul catedralei a fost organizată o expoziţie de reviste "Lumina creştinului", incluzând numerele semnificative (din perioada 1913-2013). Cu ocazia centenarului a fost lansat un DVD care cuprinde în format electronic toate apariţiile revistei, Liturghia celebrată în luna ianuarie, ca mulţumire pentru cei o sută de ani ai revistei, emisiunea realizată la Radio Maria despre centenar şi un fişier PowerPoint cu aspecte din istoria acestei publicaţii. Totodată, pentru acest eveniment, a fost tipărită şi o carte, intitulată "Lumina creştinului" - o sută de ani.

Începând cu ora 10.00, după rugăciunea rostită de PS Petru Gherghel, s-a dat startul primului moment al întâlnirii, cu prezentarea din partea pr. Cornel Cadar, actualul redactor al revistei "Lumina creştinului", a unui PowerPoint despre revistă. Pr. Cadar a vorbit despre începutul revistei, despre contextul apariţiei, despre cei care au trudit la realizarea ei şi despre etapele prin care a trecut revista de-a lungul celor o sută de ani.

În cel de-al doilea moment al întâlnirii, cei prezenţi au fost invitaţi să împărtăşească experienţa pe care au avut-o în legătură cu revista, propuneri şi sugestii cu privire la viitorul ei. Toţi vorbitorii au exprimat aprecierile faţă de revista "Lumina creştinului", care a fost şi se speră să rămână o lumină pentru multe suflete.

În cel de-al treilea moment, ca mulţumire au fost oferite diplome şi daruri celor prezenţi care au trudit la editarea revistei în perioada de după 1989. Într-un chip deosebit, cei doi episcopi l-au felicitat pe pr. Cornel Cadar pentru toată munca depusă la editarea revistei "Lumina creştinului", oferind pentru Editura "Presa Bună" o plachetă cu o diplomă omagială de onoare, prin care se aduce "un pios omagiu fondatorului, Mons. dr. Anton Gabor, şi tuturor celor care au contribuit la desăvârşirea acestui forum de informare şi formare a conştiinţei creştine şi civice, precum şi un prinos de recunoştinţă colectivului redacţional de astăzi".

În cel de-al patrulea punct, pr. Iosif Dorcu a prezentat decernarea premiilor la concursurile "Cea mai bună revistă", "Cel mai bun site" şi "Cel mai bun blog". La concurs au fost luate în calcul în special înscrierile făcute în urma scrisorii de invitaţie trimisă prin poştă sau email şi a anunţului publicat pe site-ul ercis.ro, site-urile şi blogurile trebuind să corespundă tipului specificat de pagină web. Comisia de jurizare a fost alcătuită din pr. Iosif Dorcu, pr. Adrian Blăjuţă, pr. Petru-Sebastian Tamaş, ing. Silviu Dogariu şi Ovidiu Bişog.

La concursul "Cea mai bună revistă" au participat şapte reviste din Dieceza de Iaşi: "Biserica şi viaţa", a Decanatului de Bacău; "Drum spre lumină", a Parohiei Mărgineni; "Raze de speranţă", a Parohiei "Isus, Bunul Păstor" din Roman; "Ecouri din Vale", a Parohiei Valea Mare; "Glasul Bisericii", a Parohiei Buruieneşti; "Paşi spre fericire", a Parohiei "Fericitul Ieremia Valahul" din Roman şi "Calea cea mică", a Institutului "Sfânta Tereza a Pruncului Isus".

După o cercetare amănunţită a juriului (în care s-au analizat: hârtia, claritatea scrisului, tehnoredactarea, claritatea imaginilor, originalitatea articolelor, implicarea credincioşilor în scriere, regăsirea realităţilor locale, ortografie, greşeli gramaticale, constanţa rubricilor, consistenţa articolelor, alegerea fonturilor, aplicare pentru publicul ţintă, aranjarea în pagină, calitatea coperţilor, numărul de pagini - constanţă, frecvenţă, inserarea datelor în caseta tehnică) s-a făcut un clasament şi au fost premiate primele trei. Pe locul întâi a ieşit revista "Biserica şi viaţa" a Decanatului de Bacău. Locul al doilea a fost ocupat de revista "Paşi spre fericire" a Parohiei "Fericitul Ieremia Valahul" din Roman, iar locul al treilea, revista "Glasul Bisericii", a Parohiei Buruieneşti.

La concursurile "web", "Cel mai bun site" şi "Cel mai bun blog", au fost înscrise 44 de site-uri (ale instituţiilor, parohiilor, asociaţiilor, congregaţiilor, seminariilor şi şcolilor catolice) şi opt bloguri (la ambele concursuri analizându-se existenţa mesajului creştin, designul, tehnologiile folosite, frecvenţa actualizărilor, caracterul interactiv al comunicării cu vizitatorii, un motor de căutare, originalitatea informaţiilor publicate, numărul de vizitatori, înregistrări audio-video). Deoarece acestea sunt diferite în funcţie de publicul spre care se îndreaptă şi de ceea ce ele prezintă, s-a luat decizia să se premieze cel mai bun site după trei categorii şi un singur blog (care are şi caracteristicile unui blog). Astfel, la categoria "site parohial" a fost premiat site-ul parohiei noastre: www.pfib.ro, fiind unul dintre site-urile cele mai actualize ce oferă tuturor vizitaotirlor posibilitatea de a se simţi mereu aproape de viaţa parohială şi, pentru cei plecaţi în străinătate o cale de a fii mai aproape de casă. Le mulţumim pe această cale tuturor celor care trudesc ca acest site să fie complet şi edificator pentru fiecare dintre cei care accesează această pagină. Mulţumim colaboratorilor şi voluntarilor dar şi preoţilor comunităţii, pr. paroh Dumitru Gabor pentru încrederea şi susţinerea oferită şi părinţilor vicari Marius Ilieş şi Gabriel Bacoşcă pentru gândurile înălţătoare şi pline de rod spiritual pe care ni le oferă pe această cale, de care lumea are atât de mare nevoie. Trebuie să amintitm şi faptul că site-ul parohiei noastre s-a remarcat dintre multele site-uri înscrise în concurs pentru transmisiunea live a sfintelor Liturghii, oferind astfel posibilitatea, în special bătrinilor şi celor bolnavi de a fii în comuniune cu întreaga comunitate ce participă la celebrarea tainelor sfinte.

La categoria "viaţa consacrată" a fost distins site-ul www.ofmcapucini.ro, al Fraţilor Minori Capucini, iar la categoria "institute de educaţie" premiul a fost acordat site-ului www.itrc.ro, al Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi. "Cel mai bun blog" a fost considerat blogul "Prea târziu te-am iubit..." (www.paxlaur.ro), realizat de pr. Laurenţiu Dăncuţă, formator la Institutul Teologic "Sfântul Iosif" din Iaşi.

În centrul întâlnirii a fost Liturghia solemnă de la ora 12.30, celebrată de PS Petru Gherghel şi PS Aurel Percă, avându-i alături pe pr. Cornel Cadar, redactor al revistei "Lumina creştinului", şi pe pr. Adrian Blăjuţă, redactor colaborator al aceleiaşi reviste, împreună cu alţi 22 de preoţi prezenţi cu ocazia centenarului.

A consemnat sem. Virgiliu Demşa-Crainicu

Mai multe imagini găsiţi în albumul ERCIS

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com