Administrarea sacramentului Mirului - 2013

Comunitatea noastră s-a aflat duminică în sărbătoare, 129 de candidaţi au primit sacramentul Sfântului Mir prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi ale PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi. Sfânta Liturghie a fost celebrată duminică, 7 iulie 2013, la ora 11.00 şi a fost prezidată de PS Petru Gherghel avându-i alături de el pe PS Aurel Percă, pr. Dumitru Gabor, parohul comunităţii, pr. Isidor Dîscă, decan de Bacău, precum şi alţi preoţi din parohie şi de la celelalte parohii vecine.

Cu emoţie în suflet, cei 129 de candidaţi sa-u adunat cu multă bucurie în curtea parohiei pentru a-l întâmpina pe PS Petru Gherghel şi PS Aurel Percă. Entuziasmul se putea citi cu uşurinţă pe chipurile copiilor şi tinerilor care şi-au manifestat fericirea de a-i avea în mijlocul lor pe cei doi episcopi.

După momentul primirii episcopilor a urmat procesiunea spre altar. Candidaţii la sacramentul Mirului, purtând în mâini lumânările care aveau să le amintească - în momentul reînnoirii făgăduinţelor de credinţă de la Botez - că ei sunt chemaţi să fie noi discipoli care să ducă în lume lumina credinţei, aceştia s-au îndreptat împreună cu alaiul de preoţi spre altar de unde urmau să primească sacramentul sfântului Mir.

La începutul sfintei Liturghii, pr. Gabor Dumitru, parohul comunităţii, le-a urat bun venit celor doi episcopi, precum şi tuturor celorlalţi preoţi prezenţi la această celebrare. Totodată, părintele paroh a cerut întregii comunităţi să se unească în rugăciune pentru ca, prin impunerea mâinilor episcopilor, Duhul Sfânt să reverse asupra candidaţilor la sacramentul Mirului, harurile sale care să îi ajute să crească în credinţă.

PS Petru Gherghel şi-a manifestat bucuria de a fi prezent în mijlocul comunităţii pentru ca împreună cu PS Aurel Percă să-l invoce pe Duhul Sfânt, ca el să facă din aceşti candidaţi noi discipoli care să poarte în lumea atât de zbuciumată lumina şi puterea credinţei creştine.

Imediat după proclamarea Evangheliei de către Monseniorul Benone Farcaş (vicar general al Episcopiei Romano-Catolice de Chişinău, Republica Moldova), cei 129 de candidaţi au fost prezentaţi episcopului, declarându-se vrednicia lor de a fi admişi la primirea sacramentului sfântului Mir.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de PS Aurel Percă. Acesta a luat alături de el şapte copii care l-au ajutat să facă înţeles misterul care are loc prin primirea sacramentului Mirului. Episcopul a precizat că prin Botez a început marea lucrare a lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Prin acest sacrament am devenit cu toţii copii ai lui Dumnezeu. La primirea sacramentului Mirului lucrarea aceasta este desăvârşită. Pentru aceasta este nevoie de toate darurile pe care Duhul Sfânt le revarsă a supra noastră, a tuturor. Avem nevoie de aceste daruri pentru a cunoaşte viaţa noastră. Aşa cum Duhul Sfânt a coborât la Rusalii asupra apostolilor adunaţi în Cenacol, tot aşa Duhul Sfânt coboară asupra noastră pentru a face din noi ucenici. Ni se cere să fim colaboratori fideli ai Duhului Sfânt pentru ca darurile sale să aducă rod bogat în viaţa noastră. Cu ajutorul Duhului Sfânt devenim martori credibili ai credinţei noastre. Preasfinţitul le-a adus în atenţie tuturor celor prezenţi modelul de apostolat al episcopului martir Anton Durcovici care şi-a păstrat fidelitatea faţă de Dumnezeu şi faţă de Biserică colaborând la lucrarea Duhului Sfânt. În încheiere Preasfinţitul i-a îndemnat pe toţi să-şi îndrepte rugăciunile spre Duhul Sfânt ca el să îi întărească în mărturisirea credinţei pentru a fi buni creştini mărturisitori fără frică ai credinţei primite la Botez.

După cuvântul de învăţătură a urmat invocarea Duhului Sfânt ca el să coboare asupra candidaţilor la sacramentul Mirului şi să-i întărească cu harul său. A urmat apoi ungerea cu sfântul Mir. Candidaţii însoţiţi de naşii lor s-au apropiat de episcop pentru a primii pecetea de neşters a revărsării Duhului Sfânt asupra lor.

Celebrarea a continuat cu liturgia euharistică.

La sfârşitul celebrării sfintei Liturghii, părintele paroh le-a mulţumit episcopilor care au binevoit de a fi prezenţi la această celebrare şi pentru că prin rugăciunea lor Duhul Sfânt a coborât asupra acestor copii şi tineri. Totodată părintele paroh le-a mulţumit tuturor celor care au făcut ca această sărbătoare să fie cât mai frumoasă. Mulţumirile sale s-au adăugat mulţumirilor rostite de o candidată la sacramentul Mirului care, în numele tuturor, şi-a arătat recunoştinţa pentru darurile primite de la Duhul Sfânt prin mâinile episcopilor. Li s-au adus mulţumiri părinţilor vicari, doamnelor profesoare şi surorilor care s-au ocupat de pregătirea candidaţilor, ca ei să conştientizeze tot mai mult misterul la care au fost făcuţi părtaşi. De asemenea, s-au adus mulţumiri corului şi domnului dascăl care prin cântarea lor au făcut ca această sărbătoare să fie una de neuitat pentru cei 129 de copii şi tineri.

În salutul de final, PS Petru Gherghel i-a îndemnat pe cei 129 de candidaţi să păstreze aprinsă în inima lor, lumina credinţei, pe care să o poarte cu ei în familiile şi mijlocul cunoscuţilor pentru a face cunoscut misterul mântuirii a care suntem chemaţi cu toţii.

A consemnat sem. Virgiliu Demşa-Crainicu

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com