Hirotonire diaconală!

Luni, 9 decembrie, la ora 11:00, în catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Iaşi, a avut loc sfinţirea întru diaconat a 17 studenţi teologi. Liturghia a fost prezidată de PS Petru Gherghel. Au participat PS Aurel Percă, PS Anton Coşa, PS Cornel Damian, părinţii profesori de la Seminar, numeroşi preoţi şi rude ale candidaţilor. Timp de o săptămână, înainte de consacrare, tinerii au participat la exerciţii spirituale în casa părinţilor verbiţi din Traian, îndrumaţi fiind de părintele Petru Sescu.

Dieceza de Iaşi a trăit duminică un eveniment deosebit: 17 fii ai săi au răspuns afirmativ la chemarea pe care Domnul a sădit-o în inima fiecăruia dintre ei cu mult timp în urmă, iar trei dintre acestia au fost din parohia noastra Claudiu Ciubotaru, Demsa-Crainicu Virgiliu si Roberto-Stefan Vacaru. Aceşti 17 tineri s-au oferit în mod liber, total şi definitiv în slujba lui Dumnezeu şi a poporului creştin.

Tinerii au intrat în catedrala venind în procesiune, înconjuraţi fiind de un mare număr de preoţi, şi au ocupat partea din faţă a altarului. Poporul creştin, adunat în număr mare la celebrare, intona în acest timp cântece specifice unui astfel de eveniment, cântarea fiind condusă de studenţii Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

În predica sa, PS Anton Cosa a precizat că "ziua sfinţirii voastre ca diaconi, pusă sub mantia imaculată a Mariei, a fost aleasă şi pentru a imprima mai adânc în fiinţa voastră chipul curat al Mariei, mama Preotului veşnic, ca un exemplu ideal de colaborare cu Dumnezeu... Faptul că voi sunteţi sfinţiţi diaconi tocmai astăzi în solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, înseamnă că Biserica vă recomandă să învăţaţi de la mama lui Isus în ce constă misiunea voastră de diaconi, şi cum trebuie să o exercitaţi, pe ce trebuie să puneţi accent, neuitând că esenţialul slujirii diaconale constă în aceea de a-l aduce pe Dumnezeu între oameni, prin vestirea cuvântului său şi prin practicarea carităţii. Cu mărturia voastră de oameni care îşi consacră viaţa lor în serviciul Bisericii şi al aproapelui, arătaţi oamenilor timpului nostru că destinul lor nu este acela de a privi doar în jurul lor şi nici acela de a privi doar înainte, ci acela de a privi în sus, de unde vine mântuirea lui Dumnezeu... Diaconul este imaginea vie a lui Cristos care slujeşte, a lui Cristos care din iubire se apleacă şi spală picioarele ucenicilor săi, a lui Cristos care i-a asupra sa suferinţele celor slabi şi abandonaţi, a lui Cristos care proclamă cuvântul împărăţiei dintr-o localitate în alta, a lui Cristos care se apropie de cei trişti şi neliniştiţi, a lui Cristos care îşi oferă însăşi viaţa sa ca sacrificiu... Chiar dacă voi sunteţi sfinţiţi diaconi în vederea preoţiei, nu trebuie uitată niciodată această dimensiune a slujirii, pentru că ea este o bază solidă şi absolut necesară pe care se construieşte preoţia lui Cristos".

După omilie, a urmat ritul propriu-zis al consacrării, când toţi candidaţii au îngenuncheat în faţa episcopului şi au primit consacrarea.

Diaconul, întărit prin harul Sfântului Duh, îi va ajuta pe episcop şi pe preoţi în slujirea cuvântului, a altarului şi a aproapelui, făcându-se slujitorul tuturor. Devenind slujitorul altarului, va vesti evanghelia, va pregăti sfânta jertfă şi va oferi credincioşilor trupul şi sângele Domnului.

Impresiile noilor diaconi:

"Îi sunt pe deplin recunoscător Domnului, fiindcă nu pentru vreun merit al meu, ci numai din prea marea sa iubire a binevoit să mă cheme, alături de ceilalţi colegi ai mei, pentru a fi slujitor în secerişul său. Este vorba de un drum al dăruirii totale pentru slujirea, cu simplitate şi umilinţă, a lui Dumnezeu şi a trupului său mistic, Biserica, după exemplul sfintei Fecioare Maria, slujitoarea sa umilă. Îi ofer Domnului viaţa mea pentru ca el să mă întărească cu harul său, să conducă fiinţa mea întreagă. I-am cerut astăzi Domnului să mă întărească cu harul şi binecuvântarea sa pentru a sluji, cu umilinţă, speranţă şi bucurie, după exemplul lui Isus, Bunul Păstor, turma sa. Un gând de recunoştinţă se îndreaptă şi către familia mea care m-a susţinut în acest drum al formării mele, precum şi tuturor binefăcătorilor ce m-au sprijinit cu rugăciunile lor". (diacon Virgiliu Demşa-Crainicu)

"A fost o zi minunata! Am trait momente unice... Multumesc Domnului pentru ca si-a coborat privirea spre mine si m-a chemat sa ii slujesc. Ma incredintez Sfintei Fecioare ca sa mijloceasca harurile de care am nevoie pentru a fi un diacon dupa inima Fiului sau! De asemenea, un sincer multumesc adresez tuturor celor care au participat la acest mare eveniment si ii felicit pentru ca, intr-adevar, m-am simtit "fiu" al comunitatii parohiale Fericitul Ieremia - Bacau, sunteti minunati! "
(diacon Claudiu Ciubotaru)

"Liturghia sfințirii diaconale a fost pentru mine cel mai spiritual, profund, emoţionant şi aşteptat moment din viaţa mea. Am simțit emoția generala care sălășluia prin catedrală, emoție ce era contagioasa. Cred că Duhul Sfânt s-a folosit de emoțiile noastre pentru a ne penetra toata ființa şi a ne transforma. Îi mulțumesc din inimă lui Dumnezeu pentru darul oferit şi tuturor celor care într-un mod sau altul au contribuit la formarea noastră." (diacon Roberto-Ştefan Vacaru)

Toma Emanuel

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com