Mesaj Pascal!

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-nsa” (Ps 117, 24).

Nimic n-ar putea exprima mai pregnant trăirea acestor zile decât cuvintele pline de înţeles ale acestui psalm. Căci Învierea Domnului, celebrată astăzi de toată creştinătatea, e ziua imensei bucurii. Astăzi Cristos, Domnul şi Mântuitorul lumii, din mormânt a înviat, biruind legăturile morţii şi sfărâmând legăturile păcatului. Azi deci, e ziua celei mai mari biruinţe câştigate cândva în istoria omenirii, căci ea nu numai că depăşeşte în timp şi spaţiu orice altă biruinţă, ci trece şi dincolo de timp, în veşnicie.

E cea mai mare biruinţă, căci ea dă omenirii o nouă viaţă. E cea mai sfântă învingere, căci Dumnezeu e cel ce o câştigă, dând omenirii viaţă dumnezeiască.

E cea mai strălucită faptă, căci prin ea omul se îndumnezeieşte. E cea mai covârşitoare, căci chipul lui Dumnezeu dat omului prin creaţie, nu numai primeşte contururi mai adânci, ci şi îl înalţă în noi sfere şi începe astfel o nouă creaţie, o nouă facere, căci prin Cristos omul devine fiu al lui Dumnezeu şi moştenitor al Împărăţiei cerurilor. Deci Învierea lui Cristos e un eveniment şi istoric, şi depăşitor de istorie; e şi din timp dar şi din veşnicie; e şi al pământului, dar şi al cerului; e şi al omului, dar şi al lui Dumnezeu. E aşadar al tuturor timpurilor, al tuturor locurilor, al tuturor dimensiunilor vieţii, şi fireşti şi suprafireşti.

Covârşitoarea decepţie a Apostolilor din zilele Patimilor Domnului a fost înlocuită cu imensa bucurie a Învierii, Înviere care le-a dat Taina mântuirii lumii, le-a dat bărbăţia de-a înfrunta chiar moartea: „Se cade a asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” (Fap 5, 29). Învierea a adus un nou început al lumii, nouă zidire spirituală prin Cristos, îndreptăţind cuvintele: „De acum sunteţi făptură nouă...”.

Prin Înviere cerul a coborît pe pământ, iar pământul s-a ridicat la treaptă cerească, s-a făcut tindă a cerului, unde se trăiesc reflexele vieţii veşnice, unde omul se angajează pe drumul veşniciei fericite, unde el îşi ia ascensiunea spre Dumnezeu!

Bogăţia Învierii ne dă nouă, celor plasaţi în mijlocul conflictelor lumii, nu numai garanţia eliberării sufleteşti din greul păcatului, ci şi marea experienţă a ieşirii din mormânt. Cât timp suntem cu Cristos nu trebuie să ne sperie nici pătimirile, nici crucea şi nici chiar moartea trupească. Dacă Biserica şi naţiunea pentru care suferim e unită cu Cristos prin vie credinţă, atunci şi ieşirea din mormânt e garantată, atunci şi învierea ne este asigurată. Sau suntem noi prea blazaţi, ca să înţelegem Învierea? Cristos a înviat! Să ne trezim sufleteşte ca să trăim Învierea cu Cristos cel înviat din morţi! Să împrospătăm în noi viaţa cerească! Să ne deşteptăm la bucuria fără margini, mărind pe Cristos, căci aceasta este ziua care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa, şi să cîntăm: Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

Pr. Paroh Dumitru Gabor

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com