Prima Sfântă Liturghie a celor 3 preoți nou sfințiți din parohia noastră

Duminică, 29 Iulie, în sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Paul, comunitatea noastră a trăit un moment plin de emoţie şi bucurie. Cei trei preoţi: părintele Virgiliu Demşa, părintele Claudiu Ciubotaru şi părintele Roberto Vacaru, hirotoniţi la Iaşi în ziua de 24 iunie, au celebrat prima sfântă Liturghie în comunitatea de origine, fiind înconjuraţi cu multă căldură de către familii, prieteni şi numeroşi credincioşi.

La sfânta Liturghie, alături de cei trei preoţi, au fost prezenţi la altar atât preoţii din comunitatea parohială, cât şi alţi preoţi invitaţi.

După salutul şi urările de bun venit din partea familiilor şi a părintelui paroh a urmat procesiune la altar însoţită de cântare Ecce Sacerdos Magnus. Lecturile au fost proclamate de membrii familiilor în sărbătoare, iar la predică părintele Laurenţiu Dăncuță, fiu al comunității noastre, ne-a prezentat misiunea preotului de astăzi: preotul un om chemat să refacă dialogul dintre oameni, dintre om şi Dumnezeu.

Un moment cu totul special a urmat la finalul sfintei Liturghii, când copiii au recitat poezii şi au înălțat cântece, pentru a înfrumuseța sărbătoarea preoţilor primiţianţi.

La rândul lor, preoții nou sfințiți au mulţumit întregii comunităţi, familiilor, prietenilor şi tuturor acelora care i-au susţinut în drumul formării preoţeşti.

Îi mulţumim Domnului pentru aceast moment de har!

Au consemnat, Seminariștii Eusebiu Tulbure și Ionuț Palcău

Suntem aici cu mic cu mare,
În parohie-i sărbătoare
Căci Domnul nostru a trimis
Noi lucrători în seceriș .

Bine-ați venit, apostoli sfinți!
Bine-ați venit tineri părinți!
Ne-am adunat să vă-nsoțim!
Pe Domnul să îl preamărim!

Erați mici când ați plecat
Și acasă ați lăsat
Pe părinți, surori și frați
Azi să-i binecuvântați!

Când cu glasu-i dulce, blând
V-a chemat Isus cel sfânt,
Voi îndată ați plecat!
Și chemarea ați urmat.

Ca și Petru, ca și Paul
NU vă spun ca să vă laud,
Ați urmat divinul glas
Lângă Domnul v-ați retras!

Ce v-a oferit un dar
PREOȚIA, mare har!
Pe Dumnezeu să-l slujiți
Și pe oameni să-i iubiți!

Dragi părinți cu har ales,
La semănat și cules,
Unde Domnului slujiți
De băcăoanii v-amintiți.

Iară voi ce-m-ascultați
Pentru ei să vă rugați.
Să cereți în rugi fierbinți,
Să rămână preoți sfinți.

Părintele Claudiu
1. Mare ți-a fost bucuria
Și dulce copilăria.
Claudiu, când te jucai
Pe toți impresionai.

2. Toată lume-a suferit
Când spatele ți-ai julit.
Din copac când ai căzut
Bun e laptele bătut!

3. Plin de viaț-ai fost mereu
Chiar și atunci când ți-a fost greu
Și când tat-a fost luat
Tu rozariu te-ai rugat!

4. Și-așa mic cum tu erai
Liturghii multe făceai.
Din Biblie mereu citeai
Cu covrigi împărătșeai.

5. Cu ochiul mereu ai tras
La vărul tău mai retras.
Care-n seminar pășea
Și exemplu-ți oferea.

6. Pe Cristos tu l-ai urmat
Care de mic te-a chemat
Să-l slujești cu bucurie
În sfânta sa Preoție.

7. Când l-altar tu te aflai
Și pe Domnul îl slujeai
Mama ta a fost luată
La cer a fost înălțată.

8. Părinții și Domnul Sfânt
Te privesc azi pe pământ.
Claudiu să fii mereu
Preotul lui Dumnezeu!

Părintele Virgil
1. Îți amintești, dragă Virgil,
Că erai mic, copil fragil.
Cu zâmbet larg, cu chip senin
Și-n inimă un har divin.

2. Nici 4 ani tu nu aveai
Când de acasă mai plecai.
Și când la joacă ai ieșit
La poliție-ai fost găsit.

3. Era-ntr-o iarnă, de Crăciun
Când se năștea Domnul cel bun.
Copil blonduț, cârlionțat,
În ieslea lui Isus ai stat.

4. Clipe grele ai avut,
Timp singur ai petrecut
Când părinții-erau departe
La muncă-n străinătate.

5. Într-o zi, așa spre seară,
Părinții veneau în țară.
Cu emoții, dar convins,
Tatălui i te-ai deschis.

6. Tată, merg la Preoție,
Să fiu preot pe vecie.
Să m-ajuți să fiu mereu
Pe placul lui Dumnezeu.

7. Și iată, azi ești la altar
Un preot bun și plin de har.
Căci Domnul Sfânt ți-a dăruit
Un dar divin, neprețuit.

8. Dă-i lumii de azi, Virgile,
Daruri sfinte și divine.
Dă-i lui Dumnezeu, părinte,
Cugete și inimi sfinte!

Părintele Roberto
1. După ani de rugăciune,
Roberto veneai pe lume.
Domnului te-a oferit,
Mama ce te-a zămislit.

2. Printre primele cuvinte,
Ai rostit ce-aveai în minte.
La 3 ani visai să fii
Episcop la Liturghii.

3. Timpul repede-a trecut
Și, trecând, tu ai crescut.
Meditând, ai înțeles
Că preot vei fi ales.

4. În clasa întâi când erai,
La colegi tu le spuneai:
„Eu mă fac preot, să știți!
Chiar de râdeți și glumiți!”

5. Cu lacrimi tu te rugai
Și la mama insistai,
Cu preotul, ea să vorbească,
Ministrant să te primească!

6. Și tot pășind pe la altar,
Tu ai plecat la Seminar.
Lungă cale de formare,
Sfântă, nobilă chemare!

7. Astăzi este sărbătoare
Pentru tine, frățioare!
Domnul te-a strigat pe nume
Să-l slujești în astă lume.

8. Fii, Roberto, preot sfânt,
Preot sfânt pe-acest pământ!
Preoția ta să fie
Un izvor de bucurie!


Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com