Adeziune in actiunea catolica

Cu dorința de a fi adevărați discipoli ai lui Cristos și nu doar admiratori, duminică, 13 decembrie 2015, 19 copii și adulți din Parohia Fericitul Ieremia din Bacău şi-au exprimat angajamentul de a participa într-un mod responsabil la misiunea Bisericii, prin adeziunea la Acţiunea Catolică. Alți 21 de copii și adulți au devenit simpatizanți ai Acțiunii Catolice.

Adeziunea a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 12:00. După predică, cei care au depus adeziunea au promis că se vor angaja activ în misiunea de evanghelizare a Bisericii, îngrijindu-se de formarea lor creștină, mărturisindu-și cu mult curaj credința catolică, răspândind astfel învățătura lui Cristos și a Bisericii în ambientul în care trăiesc.

După aceste promisiuni, au fost binecuvântate însemnele Acțiunii Catolice însemnele: cravata și insigna. Ele arată apartenența la Acțiunea Catolică. Cravata și insigna au fost înmânate de preotul celebrant fiecărui nou membru.

Ca pregătire pentru această sărbătoare, sâmbătă 12 decembrie 2015, cei care au depus adeziunea au participat la o zi de reculegere la Luncani. La această zi de reculegere a participat Acțiunea Catolică din parohiile Sfântul Niculae și Fericitul Ieremia din Bacău. Copiii, tinerii şi adulţii au fost însoțiți de pr. Paul Căliman, pr. Dominic Sorin Ciobanu și pr. Iosif Claudiu Doboș. Ei sunt asistenții spirituali pentru sectoarele adulți, tineri și copii.

În mesajul transmis participanţilor s-a subliniat faptul că Acţiunea Catolică este chemată să contribuie la trăirea autentică a credinţei în comunităţile noastre parohiale şi să răspândească mesajul evangheliei cu mult curaj, să fim un ferment dincolo de graniţele parohiilor, pentru ca acesta să ajungă la toţii cei care sunt în căutare de Dumnezeu. Momentele pregătite au fost înălţătoare, de câştigare a încrederii în milostivirea divină, pentru că semnele lui Dumnezeu apar atunci când trăim din milostivire. Suntem chemați să mărturisim această milostivire, să contemplăm acest mister care este o condiţie a mântuirii noastre. Să avem grijă faţă de creaţie, să multiplicăm faptele de milostenie pentru a merge în întâmpinarea fiecărei persoane ducând bunătatea şi duioşia lui Dumnezeu.

Am aflat că lucrurile importante nu vin de la sine, cresc dacă le dăm importată, dacă investim în credinţa noastră, în formarea noastră.

Îi aducem un imn de preamărire Domnului pentru că am reflectat asupra propriei vocaţii, pentru că am fost chemaţi să fim coresponsabili şi să ne trăim slujirea în misiunea eclezială.

Doamne, nu ne dorim expansiune, ci ne dorim să fim semnificativi!

Te rugăm că implicarea noastră să lase urme în viaţa spirituală şi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu!

Daniela Fodor

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com