Campus Acțiunea Catolică – Slănic Moldova – 27-30 iulie 2015

La sfârșitul anului asociativ 2014-2015, ca o încununarea a activităților desfășurate, Acțiunea Catolică a Familiilor din parohia noastră organizează un campus formativ-recreativ, în perioada 27-30 iulie 2015, la Slănic Moldova.
Obiectivul principal al acestui campus este Trăirea apartenenței la Acțiunea Catolică drept mărturie a propriei credințe și a angajamentului de a merge pe drumul sfințeniei. Cum acționăm în familie, în parohie, la școală, la locul de muncă și în societate?
Tema campusului este Discipoli misionari în orice timp și în orice loc, iar motoul E bine că suntem aici (Mc 9,6). Vor participa părinți, copii și tineri din cadrul Acțiunii Catolice, care în anul asociativ în curs s-au implicat în mod activ în programul pastoral parohial. Ei vor fi însoțiți de către preoții din parohie și de către surorile Maestre Pie Venerini din parohia noastră. Acțiunea Catolică este o asociație de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic general al Bisericii, în mod liber, în formă comunitară și organică și în directă colaborare cu ierarhia Bisericii. Scopul imediat al Acțiunii Catolice este formarea conștiinței. Acest lucru se realizează în interiorul celor trei sectoare: copii, tineri și adulți. În parohia noastră sunt prezente toate cele trei sectoare, care împreună formează Acțiunea Catolică a Familiilor.
Acțiunea Catolică realizează misiunea celor patru laturi specifice acestei asociații:
• latura educativ-formativă:
- participarea și pregătirea momentelor catehetice;
- pregătirea copiilor pentru prima sfântă Împărtășanie și sfântul Mir;
- aprofundarea cunoștințelor religioase prin lectura în comun a Sfintei Scripturi, conferințe și studii biblice, dezbateri pe teme de credință și actualizarea trăirii ei în situațiile concrete;
- răspândirea în spirit larg, ecumenic, a cunoștințelor despre Dumnezeu și a cuvântului biblic;
- editarea, sprijinirea și răspândirea publicațiilor creștine.
• latura caritativă:
- ajutarea celor nevoiași din spitale, cămine de bătrani, orfelinate, internate și a celor neajutorați din parohie sau din afara granițelor ei;
- întrajutorarea și susținerea reciprocă a membrilor asociației etc.
• latura liturgică:
- pregătirea Sfintei Liturghii;
- participarea la cor;
- ore de adorație și rugăciune în comun;
- exerciții spirituale, zile de reculegere etc.
• latura cultural-recreativă: - sensibilizarea față de valorile autentice ale științei, culturii și artei;
- organizarea de activități cultural artistice, sportive și turistice;
- organizarea de excursii și pelerinaje;
- discuții asupra unor cărți și filme care au caracter creștin etc.
„Biserica are nevoie de o Acțiune Catolică vie, puternică și frumoasă, îmi place să vă spun fiecăruia dintre voi: Duc in altum!” (Sfântul Ioan Paul al II-lea)

Daniela Fodor, responsabil Acțiunea Catolică

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com