Administrarea sfântului Mir - 1 Iulie 2017

Tu faci cerul să coboare / Naşti din inimă izvoare, / O, Duh preasfânt, dă-ne Rusalii! / O, Duh preasfânt! Au răsunat într-un singur glas vocile celor 77 de copii şi adolescenţi din Parohia "Fericitul Ieremia" din Bacău, care sâmbătă, 1 iulie 2017, l-au primit pe Duhul Sfânt în sacramentul Mirului.

După un drum spiritual început în luna noiembrie 2016, Duhul Sfânt invocat de Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, a coborât peste cei care îl aşteptau cu nerăbdare. Au fost nouă luni de pregătire şi aşteptare, timp în care candidaţii au fost însoţiţi de părinţii vicari şi profesoara de religie, ajutaţi şi de animatori, sub părinteasca grijă a părintelui paroh, Eduard Mihai Coşa. După cum odinioară în Cenacul, apostolii se rugau aşteptându-l pe Mângâietorul promis de Fiul lui Dumnezeu, la fel şi adolescenţii parohiei au aşteptat să-l primească, în mod deplin, pe cel numit Sfinţitorul.

Parcursul formativ, teologic şi spiritual, i-a ajutat pe tineri să-l descopere pe Isus în istoria mântuirii, să-l cunoască din paginile Catehismului, să-l urmeze pe cărările gesturilor de caritate faţă de bătrânii şi bolnavii parohiei, să-l identifice în prietenii făcuţi, în acţiunile grupurile asociative, să-l primească mai des în sfânta Împărtăşanie.

Consideraţi vrednici de a primi sacramentul Mirului, copiii şi adolescenţii de peste 12 ani au făcut din această întâlnire plină de har o nouă zi de Rusalii.

La sfânta Liturghie celebrată de Preasfinţitul Aurel, împreună cu un număr mare de preoţi oaspeţi, s-au auzit glasurile însufleţite ale candidaţilor, implorând darurile Duhului Sfânt şi cântând Mărire lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. În scurtul dialog iniţiat în timpul predicii, candidaţii au dat răspunsuri prompte şi puternice, atunci când au fost întrebaţi de episcop de ceea ce urmau să primească, de persoana Duhului Sfânt, de sacramentului Mirului, de cele şapte daruri.

După cum au făcut-o cu ani în urmă, părinţii şi naşii lor, candidaţii şi-au reînnoit credinţa primită la Botez. Au fost capabili să declare ferm şi cu putere că îl vor urma pe Isus, că vor da mărturie de credinţa, speranţa şi dragostea sădite la Botez, că, asemenea lumânărilor aprinse din mâinile lor vor lumina în lume şi că vor fi asemenea lui.

În linişte desăvârşită, însoţiţi de naşii lor, candidaţii au primit pe Duhul Sfânt cu darurile sale pentru a mărturisi cu tărie credinţa creştină. Pentru a sublinia unitatea sacramentelor iniţierii creştine, în timpul Liturghiei ei au primit sacramentul Euharistiei, după ce, în prealabil, cu o zi înainte, şi-au mărturisit păcatele personale preotului.

Sărbătoarea personală, familială şi comunitară s-a încheiat cu binecuvântarea finală şi trimiterea în misiune. Liturghia nu s-a sfârşit ci continuă, Duhul Sfânt lucrează prin intermediul celor 77 de copii şi tineri, apţi azi, mai mult ca ieri, să discearnă lucrările Duhului, să se implice cu evlavie, putere, înţelepciune şi frică de Dumnezeu în planul său divin.

Iată câteva din mărturiile candidaţilor:

  • "E o zi specială, pe care am aşteptat-o să vină...." (Teodora Cucu)

  • "Ieri a fost ziua mea de naştere, astăzi e tot ziua mea şi a Duhului Sfânt!" (George Antoci)

  • "Ne-am pregătit, am absolvit, astăzi ne bucurăm de prezenţa Duhului Sfânt". (Francesca Bulai)

  • "Sunt emoţionată, a fost un an încărcat de emoţii, am absolvit clasa a VIII-a, m-am pregătit şi l-am primit pe Duhul Sfânt!" (Diana Butacu)

  • "Am fost nerăbdător să-l primesc pe Duhul Sfânt, nerăbdarea mea continuă, drumul continuă". (Cosmin Jigău)

Danisia Dumea

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto : Administrarea sfântului Mir în Parohia "Fericitul Ieremia Valahul"

Breviar Online

© 2017 Parohia Romano-Catolică "Fericitul Ieremia" Bacău
Str. Digu Bîrnat, 4, 600349-Bacău; tel. 0234/577471; e-mail: pfibacau@gmail.com